YaRabbim Tv
YaRabbim Tv

YaRabbim Tv

      |      

Subscribers

   Liked videos

Kaliteli Maske nasıl anlaşılır?
00:01:11
Sağlık Tiwi
5,465 Views · 7 months ago

Kaliteli Maske nasıl anlaşılır?Dağıtılan maskeler işle ilgili Ailemizin Eczacısı yorumlarını paylaşıyor

Hendek Hz Ali'nin cengaverliği
00:06:45
YaRabbim Tv
35 Views · 7 months ago

⁣Hendek Hz.Ali Cengaverliği
Hz. Ali savaş meydanına çıktı.
Resûlullah şöyle buyurdu: "İmanın tamamı, küfrün tamamının karşısına çıktı.

⁣Amr b. Abdived atını ileriye sürerek Müslümanlardan kendisiyle savaşacak bir savaşçı talep etti. Amr birçok savaşlarda bulunmuş, yiğitlik ve gözü pekliği sayesinde birçok birlikleri dağıtmış gayet usta bir silahşor, çevik bir süvari olduğundan, onunla dövüşmeye kimse cesaret edemezdi. Nitekim Müslümanlardan da kimse onun isteğine cevap veremedi.
Bu durumu gören Hz. Ali, Amr'a karşı çıkmak için izin istedi. Fakat Rasûlullah izin vermedi. Amr tekrar ileriye atılarak Müslümanlara hitaben; "İçinizden kahramanlık meydanına çıkacak kimse yok mu? Hani ölenlerinizin gideceğini söylediğiniz Cennet?" diye bağırdı. Müslümanlardan yine ses çıkmayınca Hz. Ali ikinci defa izin istedi. Rasulullah kendi zırhını çıkarıp Ali'ye giydirdi, beline Zülfikâr'ı taktı ve ellerini açarak,


⁣"Ya Rabb! Amcam Ubeyd Bedir’de; Hamza Uhud’da şehid oldular. Ali ise kardeşimdir ve amcamın oğludur. Onu koru, beni kimsesiz bırakma. Sen Varislerin en hayırlısısın."⁣diye dua ederek uğurladı.
Amr'ın karşısına çıkan Hz. Ali kendisini tanıttı. Amr, Ali'nin gençliğini ve babasıyla olan dostluğunu ileri sürerek onunla savaşmak istemedi. Hz. Ali ise kendisiyle savaşmayı ve onu öldürmeyi arzuladığını bildirdi. Kendisinin savaşa çıkanların iki tekliflerinden birini kabul ettiğini duyduğunu; eğer öyleyse, iki teklifi olduğunu söyledi. "Ya Müslüman olmasını ya da atından inip kendisiyle dövüşmesini" teklif etti. İlk teklifi reddeden Amr dövüşmeyi seçti.
İlk saldırı Amr'dan geldi. Vurduğu kılıç darbesi Ali'nin kalkanını parçalayarak başından yaralanmasına neden oldu. Sıra kendisine geldiğinde Ali indirdiği darbe ile Amr'ı cansız yere yuvarladı. Müslümanlar sevinçle tekbir getirirken müşrikler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar.
Hz. Ali, Amr'ın işini bitirince Dirar ile Hübeyre Ali'nin üzerine yürüdüler. Dirar Hz. Ali'nin yüzüne bakar bakmaz dönüp kaçmaya başladı. Sonradan Dirar, bu kaçış hakkında "Ölüm meleği surete bürünmüş bana görünmüştü." diyecektir. Çarpışmaya yeltenen Hübeyre de Ali'nin bir kılıç vuruşu ile zırhı delinince kurtuluşu kaçmakta buldu. (bk. Ibn Hişam, es-Sîre, 2/224-225; Beyhakî, Delailu’n-nübüvve, 3/437-39; Taberî, Tarih, 2/574; İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-nihaye, 4/121; ez-Zehebî, Tarihu’l-İslam,2/290; Kandehlevî, Hayatu’s-sahabe, 2/157).⁣Merhum Elmalılı Hamdi Yazır da bu konuda şunları kaydetmiştir:

“ (Hendek savaşında) Arapların Dırar b. Hattab, Hübeyre b. Ebi Vehb, Nevfel b. Abdullah, Amr b. Abdivedd gibi meşhur cengaverleri atlarını sürerek hendeği geçmişlerdi. Bunların her biri bin kişiye denk sayılıyordu.
Amr. b. Abdivedd, "Bedir"de yaralanmış ve intikamını almadıkça saçlarına koku sürmemeye yemin etmişti. "Uhud"a gelmiş, bu kez de hendeğe bayraklı olarak gelmişti... Hendeği ilk geçen o olmuştu. Hendek ile dağın arasında adamlarıyla birlikte o dar yerden atlamış, çorak yerde atları dolanıp gezinmeye başlamıştı. Birkaç Müslüman ile Hz. Ali de bunlara karşı sınırı tuttu. Amr bayraklı idi.
Hz. Ali ona: "Ey Amr! Senin bir adetin vardır. Kureyş’ten birisi sana iki teklifte bulunsa mutlaka birisini tutarsın, değil mi?" dedi.

Amr, "Evet" dedi.
Hz. Ali: "O halde ben seni Allah'a ve İslam'a davet ediyorum."
Amr: "O'na ihtiyacım yok."
Hz. Ali: "Öyleyse seni binitlerimizden inip dövüşmeye davet ediyorum."
Amr: "Vallahi ben seni öldürmek istemem." diye alay etti.
Hz. Ali: "Fakat ben seni öldürmeyi arzu ediyorum." dedi.
Bunun üzerine Amr kızıp atından indi, bir kılıç darbesiyle atının ayağını kesti, Hz. Ali'ye saldırdı. Amr'ın darbesi Hz. Ali'nin kalkanını parçalayıp alnını kanatmıştı. Hz. Ali karşı darbe ile Amr'ı omuzundan biçmiş, Allahu ekber diye bağırmıştı, derhal etraftan yükselen tekbir sesleri ortalığı çınlattı, Amr ile birlikte bir iki kişi daha vurulmuştu; birini Hz. Ali öldürmüş, birine de bir ok isabet etmişti. (Hamdi Yzır, Hak dini, Ahzab, 33/10. ayetin tefsiri)


⁣Sorularla İslamiyet

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "EY CAN"
00:05:59
YaRabbim Tv
17 Views · 7 months ago

"EY CAN" Enstrümantal ( Fon Müziği ) → https://www.youtube.com/watch?v=ZYNtFulYyOc

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA HESAPLARI :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI PLAY LİST : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

EY CAN

İntizarınla çöller deli ve divaneydi
Firkatin bir kor idi, alev idi dile can
Sana delicesine sevdalı kum denizi
Gelse de anlatsa bir, mümkün olsa dile can.
Nasıl yandı kavruldu?
Nasıl döndü çöle can?
Rüzgar yanık bir neydi ağlayan, uğuldayan
Gam yüklü teraneydi
Sensiz eylerdi daim sahralarda nale can
Böyle bir intizarla kavrulurken bu sahra
Kumlarda bir heyecan
Alemler buldu bir can
Hayat geldi sümbüle
Itır geldi güle can
Dindi yangını birden kızgın, kurak çöllerin
Ve o rüzgar, o rüzgar estikçe serin serin
Kalbi güldü toprağın ve bütün alemlerin
Ve bu mesut müjdeyle
Öyle ki koptu birden alemde bir velvele
Şafaklar döndü güne
Kainat buldu bir can
Kullarda bir heyecan
Gül pembe bir gülşenden
Yepyeni, pırıl pırıl bir gün doğdu çöle can
Hey! Bağrı yanık sahra şimdi yıldızlar çiçek
Geceni süsleyecek
Nur içicek badiye, çöle o geldi diye
Gökte mehtap nur olur
Badiler dolu dolu, ışık ışık seylabe

Mehtap artık göklerden yere akan şelale
Süzülür maveradan, gönüle akar nurdan
En paslı kalpler bile olur bu dem billurdan
Kavuşur çöller bugün o gül kokan yele can

Madem ki alemlere doğuverdin gün gibi
Ay batsın hicabından, doğmasın gecelere
Gün sönüp gitsin ve dönsün kandile can.
Nur’un, senin ey Nebi öyle aceb bir nur kim
Gün ona can vermeye koşan bir pervane can.
Ve sen bir dolunaysın
Ashabın etrafında halka halka hale can.
Yollarda sen aheste, yürürken beste beste
Yürürken şiir şiir, yollar da şiirleşir
Buseler kondururdu ayakların çöle can
Ve o şükufeleri rüzgar okşardı her an serin elleriyle can.
Sahranın ipeğine o billur ayakların nakışlar kondurdukça
Can gelirdi çöle can
Sendendi, hep sendendi rüzgardaki helecan
Kumlar mütebessimdi narin ve yumuşacık billur ayaklarına
Ve o günden bu güne esen bu deli rüzgar
Senden bir soluk almış
Ve o kutlu nefesi dağıtmış ıtır diye karanfile, sümbüle
Alem ıtrınla donmuş, ıtrın sinmiş güle can.
Sahra sıcak ve kurak feyzin yudumlayarak
Dindirir hasretini kavuşurdu suya can.
Bir zaman initizarın kavurduğu çölleri şimdi firkatin yakar
Hasretin alev alev sahrada bir şule can.
Rüzgardaysa bir figan, serseri ve derbeder
Uğuldar zaman zaman sensiz eyler nale can
Bir şefaat umudu kevserin yudum yudum
Rahmetin sağanak sağanak yüreğime dola can.
Seninle bir can olsam, bir can katsan cana can.
Mücrim olsam da bir gün, mümkün müdür sıla can?
İstemem azatlığı, sana olam köle can.
Sensiz bu alem zehir, ya ukbada n’ola can?
Rahmetinden bir damla bekleyen çöl gibiyim
Ruhum kurak bir sahra, derbeder, serseriyim
Gülşeni gönlüm sensiz, kuruyor sessiz sessiz
Rahmetinden bir feyiz saçmazsan n’ola halim
Ümit güllerim susuz korkarım ki sola can.
Korkarım ki sola can.

Şiir : Faruk GÜRBÜZ
Müzik : Mustafa CİHAT

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 4

#dursunalierzincanlı
#şiir
#eycan
#marmaramüzik
#ensevgiliye

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "VAKFE DUASI"
00:05:08
YaRabbim Tv
32 Views · 7 months ago

"VAKFE DUASI" FON MÜZİĞİ → https://www.youtube.com/watch?v=iJGTDs8gDOcYoutube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik-- MARMARA MÜZİK --Web Site : http://www.marmaramuzik.comYoutube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzikFacebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzikİnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusicDURSUN ALİ ERZİNCANLI PLAY LİST : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx DUASIAllаhü Teâlâ’dаn bаşkа ilâh yoktur.O birdir.Eşi ortаğı yoktur.Mülk, O’nа âittir.Hаmd, O’nа mаhsustur…Allаh’ım!Kаbir аzâbındаn, kаlbin vesvesesinden,işlerin dаğınıklığındаn sаnа sığınırım!Ey Allаhım! Rüzgârlаrın getirdiği âfetin şerrinden sаnа sığınırım!Allаh’ım,gözümde bir nûr,kulаğımdа bir nûr,kаlbimde bir nûr yаrаt!Allаh’ım,göğsüme genişlik ver, işimi kolаylаştır!Allаh’ım!Kаlbe vesvese veren şeytаndаn,işlerin kаrışıklığındаn,kаbir fitnesinin şerrinden,gecenin getirdiği şeylerin şerrinden,gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden,korkunç rüzgârlаrın getirdiği âfetlerin şerrinden,zаmаnın nöbet nöbet gelen mihnet ve belâlаrının şerrinden sаnа sığınırım!Allаh’ım,sаğlığın hаstаlığа çevrilmesinden,birden bire gelip çаtаcаk аzâbındаn ve bütün gаzâbındаn sаnа sığınırım!Allаhım!Beni hidâyetine ulаştır.Geçmişimi, geleceğimi bаğışlа!Ey bаşvurulаcаklаrın en hаyırlısı!Kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni!Allаh’ım!Sen, sözümü işitiyor,yerimi görüyor,gizli, аçık neyim vаr ise biliyorsun.İşlerimden hiç biri sаnа gizli değildir.Ben çâresizim, yoksulum.Senden yаrdım ve emаn diliyorum.Korkuyorum.Kusurlаrımı îtirâf ediyorum.Bir çâresiz, senden nаsıl isterse, ben de öyle istiyorum.Zelîl bir günаhkâr, sаnа nаsıl yаlvаrırsа, ben de öyle yаlvаrıyorum.Yüce huzûrundа boynunu bükmüş,senin için gözlerinden yаşlаr boşаnаn,senin uğrundа bütün vаrlığını zelîl eden,senin için burnunu toprаklаrа sürten bir kulun sаnа nаsıl duâ ederse,ben de öyle duâ ediyorum!Ey Rаbbim!Duâmı kаbûl buyurmаktаn beni mаhrûm eyleme.Bаnа Rаûf ve Rаhîm ol!Ey istenilenlerin en hаyırlısı ve verenlerin en keremlisi!..Ben, sаnа her аn muhtâcım.Senin ise, bаnа hiç ihtiyâcın yok.Sen, аncаk yаrаtаnım olаrаk beni bаğışlаr, аffedersin.Ey duâcılаrın duâlаrını kаbûl eden!Ey ümit bаğlаnаnlаrın en üstünü!İslâmiyet ve Muhаmmed Aleyhisselâm üzerindeki himâyen hürmetine sаnа yöneliyorum.Benim bütün suçlаrımı bаğışlа!Beni şu durduğum yerden bütün hâcetlerimi yerine getirmiş,dileklerimi ihsân buyurmuş,temennilerimi gerçekleştirmiş olаrаk döndür!..Bizler, toplucа senin Beyt-i Hаrâm’ınа geldik.Şu büyük Meşâir’de vаkfeye durduk.Şu mübârek yerlerde hаzır bulunduk.Ümîdimiz, yüce kаtındаki sevаb ve mükâfâtа nâil olmаktır.Ümîdimizi boşа çıkаrmа Allаhım!ALBÜM : AF MAKAMINA#dursunalierzincanlı#vakfeduası#marmaramüzik#şiir#afmakamına

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "BİR GÜL"
00:05:43
YaRabbim Tv
6 Views · 7 months ago

"BİR GÜL" Fon Müziği → https://www.youtube.com/watch?v=EsAoo_-EsZE

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

MARMARA MÜZİK SOSYAL MEDYA HESAPLARI :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI Tüm Eserler : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

ENSTRÜMANTAL & FON MÜZİĞİ Tüm Eserler :
https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

BİR GÜL

Mekke-i Mükerreme’de bir gül…
Yüzü dolunay gibi parlak.
Teni pembeye çalan beyaz renginde.
Saçları, hafif dalgalı…
Açık renkli ve hilâl kaşlı.
İki kaşının arasında bir damar.
Öfkelendiğinde şişen…
Mekke-i Mükerreme’de bir gül…
Saçları omzuna düşer.
Sakalı gür, gözleri kara üzüm gibi siyah…
O siyah gözleri daima yerde…
Gökten daha çok yere bakar.
Bakışları, düşünceli…
Boynu gümüş beyazlığında,
Fildişinden yapılmış bir suret gibi…
Ashabının ardından yürür
Ve; “benim arkamı meleklere bırakın.” der.
Birşeye hayret ettiğinde elini çevirir
Konuştuğunda ellerini biraraya getirir.
Öfkelendiğinde yüz çevirir.
Sevindiğinde hafifçe gözlerini kapar.
Gülmesi tebessüm.
O gülünce dişleri dolu taneleri.
Mekke-i Mükerreme’de bir gül…
Yüzünde azâmet ve hakimiyet.
Sözünde tatlılık.
Tane tane konuşan.
Sesi gür, teri gül…
Geçtiği sokaklarda gül kokusu bırakan..
Giyimi sâde…
Çoğunlukla sırtında bir ihram.
En çok sevdiği renk sarı ve beyaz.
Yediği yemek;
Ateşin üzerinde
Unla karıştırılan öğütülmüş yulaf
biraz zeytinyağı, biber, baharat…
sofrada oturuşu hamdle, şükürle…
bir gül…
ikinci yurdu Medine!

Medine-i Münevvere’de bir gül…
İnsanlık aleminin en şereflisi!
İman hakikatlerinin merkezi!
İhsâni tecellilerin turu!
Rahmani sırların iniş yeri!
Memleket-i Rabbâniye’nin seması!
Peygamberler gerdanlığının ortasındaki en büyük mücevher!
Peygamberler kervanının öncüsü!
Bütün varlıkların en üstünü!
İzzet sancağının sancaktarı!
Ezel sırlarının şahidi!
İlmin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı!
Yerle gök âlemlerinin göz bebeği!
İki cihanın ruhu!
Dünya ve ahiret hayatının gözü!
Medine-i Münevvere’de bir gül…
Aslın ve asaletin nurlu ağacı!
Yaratılışta insanların en üstünü!
Cismani suretlerin en mükemmeli!
Asıl mülk ve gerçek nimetin,
Göz kamaştırıcı güzelliğin
Ve yüce rütbenin sahibi!
Kalplerin tabibi ve ilacı,
Bedenlerin afiyet ve şifası,
Gözlerin nuru ve ışığı
Asırlarca sevilen,
Yeniden sevilen,
Taptaze duygularla sevilen,
En seçkin makamlara layık olan
En büyük dost!
En şerefli sevgili!
Abdülmuttalib’in torunu!
Abdullah oğlu efendimiz
Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem
Medine-i Münevvere’de bir gül…
O’na sevdalı,
Her şeye rağmen,
O’na sevdalı
Milyarlarca bülbül!
Sevinç bayrak açmış her sinede
Çünkü O Gül, hâlâ Medine’de

Söz : Dursun Ali ERZİNCANLI
Müzik : Umut MÜRARE

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 5

#dursunalierzincanlı
#şiir
#birgül
#marmaramüzik

dursun ali erzincanlı,
şiir,
naat,
marmara müzik,
en sevgiliye,
bir gül,

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "HABİBULLAHI SEVMEK"
00:08:09
YaRabbim Tv
8 Views · 7 months ago

"HABİBULLAHI SEVMEK" Fon Müziği → https://www.youtube.com/watch?v=L6HNaza7BtE

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : @Marmara Müzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI Şiirleri : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

HABİBULLAHI SEVMEK

Habibullah’ı sevmek
Hz. Amine gibi…
Son nefesinde elinden şefkatle tutup
Seslenmişti O’na;
Ey dehşetli ölüm okundan,
Allah’ın yardım ve ihsanıyla,
Yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu!
Allah, seni aziz ve devamlı kılsın,
Eğer rüyada gördüklerim doğruysa,
Sen, Celal ve İkram sahibi olan Allah tarafından,
Ademoğullarına helal ve haramı bildirmek üzere,
Peygamber gönderilecesin.
Sen, ceddin ibrahim’in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin.
Allah, seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır.
Her yaşayan ölür her yeni eskir,
Evet, bende öleceğim,
Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir.
Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş,
Arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum.
Ve huzurla kapanan anne gözleri…
Ve acıyla ıslanan minik gözbebekleri.
Seneler sonra,
Bir sefer dönüşünde
Ebva’dan geçerken
Aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu,
O’nun ağladığını görünce Sahabe de ağlamaya başladı.
Ve gözyaşlarının sebebini söyledi;
“Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım.”

Habibullah’ı sevmek
Necaşi gibi
Habeşistana hicret eden mekkeli müslümanları dinleyince kendini tutamadı,
Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki,
O Allah’ın Resulu’dur.
Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan incilde okumuştuk.
O peygamberi Meryem oğlu İsada insanlara müjdelemişti.
Allah’a yemin olsunki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı
Ayakkabılarını taşır ayakları yıkardım.
Rasulullah’ı sevmek
Varaka bin nevfel gibi
Duyunca hira nur dağındaki geceyi
İhtiyar bir haykırışa döndü kelimeler.
Kuddüs kuddüs bu gördüğün melek
Yüce Allahın musa peygambere gönderdiği
Ruhul kudusdür, Namusu ekberdir.
Sen ise bu ümmetin peygamberisin.
Ah ne olurdu yeni dine halkı çağırdığın günlerde bende genç olsaydım.
Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydı.
Eğer, senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edicem.
O yetişemedi, davet gününe
Ama yetişenler vardı
Çekirdekten filize daldan meyveye doğru yetişenler vardı.
Ashab vardı.

Habibullahı sevmek
Ashab-ı güzin gibi
Ama hangi birini örneklesin zaman
ehli beyti mi, aşarei mübeşşereyimi,ensarımı, muhacirimi;
Ashab-ı güzin’ e örnek Ammar bin yasir olsun.
Babası ve annesi islamın ilk şehitleri
Ammar bin yasir’e islam’a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor.
O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor.
Bir başka işkence,
Ateşle dağlanıyor Ammar,
Küfre zorlanıyor ve Ammar bu azaptan gözünü açınca
Efendimizin yanında buluyor kendini,
İşkencenin her türlüsünü tattık ya Rasulallah diyor.
Önce peygamber duası;
“Allahım; Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma.”
Sonra peygamber müjdesi,
ey Ammar sen bu işkencelerle ölmeyeceksin,
Uzun bir müddet yaşıycaksın,
Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olucak.
Sevmek Habibullah’ı
Ashab-ı güzin gibi…

ŞİİR : Dursun Ali ERZİNCANLI
MÜZİK : Mustafa CİHAT

ONLAR

Söz & Müzik : Mustafa CİHAT
YORUM : ALPER

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 6

#dursunalierzincanlı
#habibullahısevmek
#marmaramüzik
#şiir
#ensevgiliye

dursun ali erzincanlı,
şiir,
naat,
marmara müzik,
en sevgiliye,

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "İNŞİRAH DUASI"
00:08:05
YaRabbim Tv
24 Views · 7 months ago

"İNŞİRAH DUASI" Fon Müziği → https://www.youtube.com/watch?v=xft8EUSjgkc

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : @Marmara Müzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI Şiirleri : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

AF MAKAMINA Albümü : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

İNŞİRAH DUASI

Ey Yalnızların, Kendi Başına Kalmışların Arkadaşı,
Ey Mutsuzluğa Düşmüşlerin Yardımcısı,
Ey Yoksulların Zenginliği,
Ey Zayıfların Gücü,
Ey Fakirlerin Hazinesi,
Gariplerin sığınağı,
Ey Tek Güç Ve Kudret Sahibi,
Ey İhsanıyla Tanınan Keremi Sonsuz Rabbim,
Efendimiz Ve Yakınları Hürmetine Sıkıntılarımı Gider.

Ey Rabbim
Sen Sıkıntılarıma Karşı Hazırlığım,
Musibetim Anımda Ümidim,
Yalnızlığımda Arkadaşımsın
Gurbetimde Dostum,
Kederli Anımda Beni Ferahlatansın.
İhtiyacım Anında Yardımıma Koşan,
Zor Anlarımda Sığınağımsın.
Beni Korkuların Karanlığından Kurtaran Aydınlığımsın.
Ey Rabbim Sen Şaşkınlığımda Bana Yol Gösterensin
Biliyorum Rabbim Sen Günahlarımı Bağışlayan
Ayıplarımı Örten, Sıkıntılarımdan Kurtaran
Kalbimi Sevginle Süsleyensin.

Sen Kalbimin Hem Tabibi Hem Sevgilisisin.
Sen Ki Şaşkınlara Yol Gösterir
Muhtaçlara Yardım Eder
Korunmak İsteyenleri Korursun.

ALLAH’ım , Ben Senin Kulunum
Kulunun Çocuğuyum.
Görüyorsun ki Rabbim Sıkıntılıyım.
Bildirdiğin Ve Gizlediğin Tüm İsimlerini
Ve Kur-An’ı Kerim’i Kalbimin Baharı
Gönlümün Nuru , Sıkıntılarımın İlacı Yap.
Ruhum Susamış Suya , Kalbim özler seni
Gözlerimi Senin Sevdiğin Şeylere Çevirdim
Kulaklarımı Seni Çağıranın Ülkesine Bıraktım
Ve Susayan Bir Toprak Gibi Bitkin Kaldım
Kalbimi Senin Yoluna Koydum
Ve Ellerimi Senin Dergahına Açtım
Bundan Sonra da Sana Gelecek
Senden İsteyeceğim

Güneş Ve Ay Senin Nurundan Almış Nasibini
Güneş Senin Sevginden Böyle Ateş
Ay Böylesine Mahzun
Irmaklar Senin Hasretinden Böyle Çağlar
Deniz Bu Ayrılıktan Böyle Deli Böyle Dalgalı
Hep Hüzünlü Hep Ağlamaklı
Kuşların Ümidi Sen
Bitkilerin neşesi
Çiçeklerin Rengi Sen
Ve İnsanların Hiç Bitmeyen Duası Sen

Mevla’m Bizi Biran Olsun terk etme
Sevgin İçimizde Hep Uyanık Kalsın
Yolun Rasul’ün Yolu Olunca Ondan Başka Kime Bel Bağlayayım
Rabbim ALLAH’tır Benim
Nurum Ve Kurtuluşum Ondan Gelecek
Öyleyse onu Bırakıp Kime Gideyim
Günahla Örtülmüş Varlığım İçinde
Bir O’nun Özlemidir Beni Yaşatan
Şefaatim o’nun Dilindeyken
O’nu Bırakıp Kimi Dinleyeyim

Mevla’m
Beni Kendine Dost Seçinceye Kadar Yaşat
Ve Aşkınla Yandığım Biranda Al Canımı
Al Ki… Ölüm!!! Aşkımın Adı Olsun.

Ey Rabbim, Ben ki Günahı Sevabından Çok
Aklı Dünyaya Takılmış
Kalbi Fani Şeylere Anmış Bir Zavallıyım
Ama Sen Öyle Nur Öyle Rahmansın
Öyle Güzelsin ki
Ne Olur Rabbim Senden Uzak Kalan
Şu Kulunu Kendine Yakınlaştır
İmanınla dirilt.
Ey Sevdiklerini Sevindirmekten Hoşlanan Rabbim
Sana Açılan Ellerimi Geri Çevirme
Kalbime Aşkınla Tecelli Et Ki
Senden Başka Hiçbir şey Kalmasın O Kalpte
Senden Başka Hiçbir şeyi Olmayacak Kadar Zengin Eyle Beni
Her şey de Seni Anmayı
Her şey de Seni Görmeyi Nasip Eyle.

Bana İsimlerinle Güç Ver Ey Rabbim
O İsimlerin Ki Kalplerin Nuru
Hiçbir şeyi Olmayanların gururudur.
Ey Rabbim Bize İsimlerinin Hakikatini Göster.
Bizi Sensiz Bir An Bile Yaşatma.

Allah’ım Sana Meryem'in temizliği ile gelmek istiyorum
Günahlarla Kirlenmeme İzin Verme.
Sana Musa’nın Duası İle Geliyorum
Şeytana Uymam İçin peşimden Koşanlardan Beni Kurtar.
İsmail’in Tevekkülü İle Boynumu Büküyorum.
Beni Ve Soyumu Sana Kul Olarak Yaşat.
Sana İsa’nın Ruhu İle Geliyorum.
Beni Katına almanı Diliyorum.
Sana Yunus’un Duası İle Yalvarıyorum.
Beni Yutan Nefsimin Karanlıklarından Kurtarmanı Bekliyorum.

Rabbim, Sana Yusuf’un Gömleği İle Geliyorum.
Beni Düştüğüm Ümitsizlik Kuyusundan Çıkarmanı Diliyorum.
Sana Muhammed Mustafa’nın Kulluğu İle Geliyorum.
Beni Miraca Çıkarmanı Bütün Sıkıntılarımı Gidermeni Diliyorum…

ALBÜM : AF MAKAMINA

#inşirahduası
#dursunalierzincanlı
#şiir
#engüzeldua
#marmaramüzik

dursun ali erzincanlı,
şiir,
naat,
marmara müzik,
en sevgiliye,
inşirah duası,

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "ADIN GEÇER"
00:12:00
YaRabbim Tv
9 Views · 7 months ago

"ADIN GEÇER" Fon Müziği → https://www.youtube.com/watch?v=E4ma-y9xY84

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : @Marmara Müzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI Şiirleri : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

ADIN GEÇER

Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim olan
O'nun adıyla isimler unutulur,unutturur Yaradan
Adın Geçer Kalbe Nur Gönle Safa
Eşşrefil Vera Seyyidina Hazreti Muhammet Mustafa
Adın geçer Ebabil çığlığı vurur dağlarına Ve gölgesi toprağına düşer Toprak Sensiz karanlıktır Mekke sensiz karanlık Karanlıkta duyulan kürek sesleri Karanlıkta açılan karanlık
çukurlar
Karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı Karanlıkta Bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı Çukurun Yani Başında terlik belliki diğeri ayağındaydı Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer bu yıldız yazar gökyüzüne adını Gökyüzüne sürünce Cebrail
kanadını
Rengarenk melekler iner
semadan
Bir melek seslenir maveradan
Alemlere kutlu doğum haberini yayın müjde vermedik bir varlık bırakmayın
Ve ey medayin şefi titreyerek uyan
İstahrabatta yanan eteşlere sön emri verilsin
Ey Kabedeki putlar yüzünüzü
toprağa gömün Ey toprak sahabe gölünün
suyunu çek
Ey yer altı suları çıkın ve semaveyi doldurun
Ve durun durun sessiz olun
Bakın yıldızlar yaklaşıyor
Salkım salkım yıldızlar yaklaşıyor
Annesinin yüzüne işte gözleri gözlerinde simsiyah nur denizi
gözlerine
Doya doya bakıyor hazreti Amine Her asra uzanacak ellerinden
öpüyor
Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor
Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri
Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin eli
Ve eğiliyor kulağına ismini fısıldıyor
Muhammet Muhammedim
Adın Geçer Benî Bekr yurdunda beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında Halime'nin evinde şeref misafirisin Adın geçer Anasız kalırsın şehirlerin arasında
bir elinden deden tutar
Diğerinden Ebu Talip Seni büyütmek Fatımaya nasipmiş Şefkat kanatlarını yerlere serip saçlarını toplamak Bir anne gibi saçlarını taramak ona nasipmiş, Adın geçer Hatice'nin kalbinde en sevgili yar
Haticenin evinde hazırlık başlar Önce sadık rüyalar gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir Ve ardından geçince yanından Ağaç yapraklarından sana selamlar gelir
Sen herşeye aşinasın herşey aşina sana Ruhul Kudüs inecek bugece Nur
dağına
Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına
Adın geçer Vahyin arafesinde nur dağının zirvesinde
Dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde
Adın geçer Hirayı vahyin kokusu sarar nur yağar nur dağına Mübarek ayağına sabahın serinliği vurur
Ardından nurdan bir anafor kaplar Hirayı Ve insan suretinde Cebrail
karşında durur Oku sen okuma bilmezsin efendim
doğru
Ancak sen oku ki okuma bilenleri
hepsi susacak
Allah seninle konuşucak Oku yaradan Rabbinin adıyla oku O insanı bir kan pıhtısından yarattı
Oku senin Rabbin kalamele
yazmayı bilmeden İnsana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir
İşte nur dağının Zirvesinden Eteklerine doğru inen son Peygamber
İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda Semada yıldızlar Mekkede dağlar el bağlamış huzurda Sevinin ey insanlar
Bu inen baştacımız ,övüncümüz ilacımız
Bu inen iki dünya servetimiz
sevincimiz , acımız Bu inen nur denizi verlığın en şereflisi
İbrahim milletinin biricik seyyididir o
Savaşların bileği bükülmemiş
yiğididir o Şanını Anlatmaya kelimelerin yok sonu
Çünkü onsekizbin alem onu
Muhammet Mustafa diye tanır Adın geçer Yirmiüç yıl Süren ilahi davet Alevden bir şehirdir mekkeyi mükerreme
Girdiğin kalbi ateşe vermek ister Sonra hicret bir serinlik
Ana kucağı gibidir Medineyi Münevvere
Nazarınla büyür yesribin çocukları Nazarınla taşları elmasa çevirirsin Gökyüzünden ayet yağar cibril yağmurlarıyla
kalbine inenleri İnsanlığa veririsin Ve sonkez Açılır semanın kapıları Sonkez vahyi getirir cibrili emin
sana
Sen hüzün peygamberisin ama bu
son ayette daha bir hüzünlü
sesin
Demekki gidiceksin efendim Gidiceksin sen medine yetim
Fatıma yetim kalacak Cebrail kapını son kez çalacak Yanında ölüm meleği azrail girmiyecek huzura sen izin
verene dek
Ne senden önce kimseden izin
istedi nede senden sonra
isteyecek
Demekki gidiceksin efendim Matem şehri olacak Medine kimse inanmayacak gittiğine Taki sabah ezanını okurken bilal mübarek ismine sıra gelince Ve bilalin sesi titreyince işte o an sensizlik kıyameti kopacak Yıldızlara benzettiğin ashabın
birbir düşücek toprağa Ve ehlibeytin yüreği param parça olmuş gibi İşte Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibi Fatıma Hazreti Aliye bakıcak ama bu bakış başka
Ey hasanın babsı diyecek Resulullahı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayanır Onun üzerine toprak saçmaya
gönlün nasıl razı oldu Oysa o rahmet ve merhamet
peygamberi
Fatıma zelzeleye ...

Söz : Dursun Ali ERZİNCANLI
Müzik : Taner DEMİRALP

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 8

#dursunalierzincanlı
#adıngeçer
#şiir
#naat
#marmaramüzik

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "ELLİ İKİ GÜN"
00:08:00
YaRabbim Tv
5 Views · 7 months ago

"ELLİ İKİ GÜN" FON MÜZİĞİ → https://www.youtube.com/watch?v=ybepVdUtd80

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA HESAPLARI :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI PLAY LİST : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

52 GÜN

Alemlerin Rаbbi olаn Allаh
Bir peygаmber gönderecekse eğer
yıldızlаrlа duyurdu bu hаberi
Kаmer menzillerinde üç yıldız doğаr
Üç yıldız kаinаtı bu hаberle müjdeler
Şimdi son kez doğаcаk yıldızlаr ..
Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi…
Şimdi son kez müjdeleyecek
o son аziz peygаmberi ..
Elli iki gün..
Hаnei sааdette hüzün ve sevinç içice ..
Tesellisini bekliyor аnnelerin аnnesi
Eşini kаybetmiş hаzin bаkışlаrıylа incisini bekliyor..
Belki o minik kаlp аtışlаrını duyuyor,
Belki gözyаşı döküyor bаbаsız dünyаyа geleceğin..
Amа tаşıdığı rаhmetin fаrkındаdır Hz Âmine..
Tаm elli iki gün
Ve yıldızlаrın dа ötesinde hаzırlıklаr…
Kuşlаr bаkışlаrı ile mesаfeler аşıyor..
Kuşlаr dünyаdаn çok uzаktа аmа hızlа dünyаyа yаklаşmаktа..
Tаm elli iki gün vаr..
Mekkeyi mükerremede bir felаket hаberi
Yemen vаlisi Ebrehe Kаbe’ye sаldırаcаk !..
Abdulmuttаlibin аlınаn iki yüz devesi..
Mekke reisi develerini istiyor ..
“Kâbe’nin sаhibi Kâbe’yi korur ”
Ebrehe öfkeli:
“Onu bаnа kаrşı kimse koruyаmаz diyor”
Kureyş’in ulusu son sözünü söylüyor ;
“Ben onа kаrışmаm…. İşte sen işte o.. ”
Elli iki gün vаr ..
Mekke hаlkı tepelere yürüyor, dаğ bаşlаrınа..
Mekke boşаltılıyor..Hаrem-i şerif mаhzun,
Abdulmuttаlib mаhzun ,Kureyş’in ulusu Kаbe’nin hаlkаsınа tutunur ..
“İlаhi dokunulmаzlığı tehlikeye düşmüş olаnlаrı koru
Kâbe’yi ve Kâbe hаlkını koru! ”
Ve аrdındаn o dа yürür dаğlаrа ..
Bir tek örtüsü kаlır Kаbe’nin ..Yemen аlаcаsı bir örtü ..
Hаne-i sааdet yаlnız ,
Mаkаm-ı İbrаhim yаlnız,
Hicri İsmаil,Hаcerul Esved Ve Kаbe-i muаzzаmа yаpаyаlnız..
Ve kuşlаr …аyаk yаpılаrındаn belli ki sаdece uçmаk için yаrаtılmışlаr!!
Bir yere kesinlikle konmаyаcаklаr !!!
Kuşlаr hızlа dünyа semаsınа yаklаşmаktа !!!
Elli iki gün !!!
Muhаssаb vаdisinde Ebrehe’nin ordusu..
En önde devаsа bir fil… Ardındа аltmış bin sefil…
Kаbe’yi yıkmаk için hаrekete geçiyor..
Dаhа аdımını аtmаdаn fil Ebrehe’nin yol göstericisi Tufeyl yаklаşıp kulаğınа bir şey fısıldıyor:
“Mаmud sаğ ve selаmetle geldiğin yere dön”
“Çünkü sen Allаh’ın dokunulmаz kıldığı memlekettesin !”
Ve Tufeyl’de çekilir dаğlаrа.. Ve fil dizlerinin üstüne çöker ..
Ordudа bir kаrgаşа, ne oldu bu file !!
Yönü bаşkа tаrаfа çevrilince koşuyor hem de delice bir sürаtle..
Amа Kаbe’ye doğru döndürülünce yüzü, kаpаnıyor dizlerinin üstüne
Ucu sivri demirler sokuluyor ..Mаmud kаlksın ve yürüsün diye ..Amа nаfile ..
Tаm o esnаdа gökyüzünde Yemen tаrаfındа bir kаrаrtı ..
Kаplаrа bir bulut gibi deniz üzerinden git gide yаklаşаn ..

Söz : Dursun Ali ERZİNCANLI
Müzik : Umut MÜRARE

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 6

#dursunalierzincanlı
#şiir
#elliikigün
#marmaramüzik
#enstrümantal
#enstrümental

dursun ali erzincanlı,
şiir,
naat,
marmara müzik,
en sevgiliye,
elli iki gün,

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "MEKKE'NİN FETHi"
00:08:18
YaRabbim Tv
9 Views · 7 months ago

"MEKKE'NİN FETHİ" FON MÜZİĞİ → https://www.youtube.com/watch?v=c-Xaw9LCbdk

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA HESAPLARI :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI PLAYLİST :
https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

ENSTRÜMANTAL & FON MÜZİĞİ OYNATMA LİSTESİ :
https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

Mekke'nin Fethi

Her sey bir siirle basladi.
Peygamber huzurunda okunan bir siirle…
Kizgin kum firtinalarindan,
Adem vadisinden kopup gelen bir sairle…
Ardinda kirk suvari,
Ve alev alev yanan gozlerinde ihanet haberleri.
Bu sair, huzaa kabilesinden Amr bin Salim'di.
En ust perdeden okudu siirini,
Ve gozlerini kirpmadan dinledi Nebi;

" Kureysiler sana verdikleri sozde durmadilar,
Hudeybiye'de seninle yaptiklari misaki bozdular.
Bizi Vetir'de,
Kendi yurdumuzda gafil avladilar.
Benim kimseyi yardima cagirmayacagimi,
Cagiramayacagimi sandilar."

Dedi ve durdu.
Sair agliyordu.
Peygambere cevrildi tum gozler
Ve o an tutuldu nefesler.
Sahabenin baslari yere degiyordu,
Cunku mubarek alinlarindaki damar belli oluyor,
Peygamber celalleniyordu.

" Ey Nebi!
Allah'in kullarini yardima cagir,
Iclerinde Allahin Rasulu de olsun
Yapilan zulme, ofkesinden renkten renge girsin,
Ve buyuk bir ordunun basina gecip,
Denizler gibi kopurerek akip gelsin."

Siir bitmisti,
Sair de bitmisti.
Gozler hala peygamberdeydi,
Allahin rasûlu, ridasini toplayip ayaga kalkti!
Ve sahabe ayaga kalkti.
Simdi konusan peygamberdi;

" Eger kendime yardim ettigim seylerle
Huzaalara yardim etmezsem,
Ben de yardim gormeyeyim.
Varligim kudret elinde olan Allah'a andolsun ki,
Kendimi ve ev halkimi korudugum gibi,
Bunlari da koruyacagim.
Simdi haber salin yeryuzune!
Allah'a ve Ahiret gunune iman edenler Medine'de toplansin."
Medine daglarinda savasin ritmi,
Sokaklarinda peygamber sessizligi…
Konusmuyor nebi
Hane-i saadet'te kiliclar bileniyor
Hane-i Saadet'te zirhlar temizleniyor
Ve sehirlerin anasi guluyor.
Mekke-i mukerreme uzaktan guluyor.

Gul ey Mekke! Gun senin gunundur
Gun senin fetih gunundur.
Gul ki, bu donus sanadir.
Baksana,
Dun bagrindan koparilan yigitler donuyor sana
Erak topraklarini savuran ruzgar donuyor once
Ardindan buyuk bir birlik;
Baslarinda Halid bin Velid!
Arkadan ey Mekke!
Senin topraklarinda yasarken
Rabbim Allah'tir dedi diye sovulen,
Iskence goren,
Her tarafi kipkizil kurban taslari gibi
Kan icinde kalan muhacirler geliyor.
En onde Zubeyr bin Avvam geliyor
Hani sekiz yasinda musluman olan
Hani onbes yasinda senden koparilan
Amcasi onu bir hasira sarmisti hani
Ates dumanina tutmustu
Kufre donsun diye.
Ama o donmedi kufre
Ve peygamber yildizlarindan biri olarak
En onde sana donuyor ey Mekke!
Sonra bir boluk halinde Beni gifarlar geliyor!
Bayraklari Ebu Zer Gifari'nin elinde…
Su musluman olusunu Kabede ilan edince
Bayilana kadar dovulen Ebu Zer geliyor.
Eslemler geliyor boluk halinde
Muzeyneler bin kisilik alayla gecerken colden
Tekbir sesleri geliyor goklerden
Ey Mekke baska kimi bekliyorsun soyle!
Hz.Hamza'yi mi?
Musab bin umeyr'i mi?
Onlar,
Sehitler ordusuyla tebessum ediyorlar sana
Ve baksana
Gozleri isil isil
sana yaklasan ve tozu dumana katan
bir alayi seyrediyorlar
Kapkara bir tasligi andiran bu alay da kim
Bir hareketlilik semada…
Bunlar olume susamis savas erleri Ensar!
Ve en ortada simsiyah sarigiyla Yar!
O an Peygamberler ayakta,
Melekler ayakta
Sehitler ayakta…
Ey Mekke Kalkabilirsen sen de kalk
Cunku gonullere safa geliyor
Hazreti Muhammed Mustafa! geliyor

—–
Sekiz yil gecti aradan
Sensiz tam sekiz yil gecti…
Gittigin gece
Uzaktan donup Kabe'ye bakinca;
" Mekke!demistin,
" Sen benim icin butun dunyadan daha degerlisin
ama senin insanlarin beni rahat birakmiyor"
deyip gitmistin.
Yildizlar da seninle birlikte gitmisti.
Kapkaranlik geceler kalmisti ardinda.
Mekke oksuz kalmisti.
Ve Mekke cocuklari…
Cocuklar hep
Sumeyye'nin topraga dustugu yerde oynadi,
Habbab bin Eret'in atese atildigi yerde oynadi
Hane-i Saadetin uzerinde
Sevr magarasindan kalma guvercinler bekledi seni .
Kabe-i Muazzama'da namaz kilisini ozleyen Harem,
Haticetul Kubra'nin hatiralari,
O gul kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni.
Simdi Kasva'dan inmez misin Ya Rasulallah!
Inmez misin ki,
Ayaklarindan opsun mekke topraklari
Ve kaldirmaz misin basini ki
Nur cehreni seyretsin alem

Iste Rasulullah'in nur yuzu gorundu.
Iste Rasulullah bakiyor.
Basinda yemen isi simsiyah bir sarik.
O Alnindaki nura kurban olalim.
Rasulullah Kabe'ye bakiyor.
Ve isaret ediyor Hz. Bilal'e…
Bilal, Kabe-i Muazzama'nin uzerinde…
Simdi Bilali dinlesin yer ve gok.

Şiir : Dursun Ali ERZİNCANLI
Müzik : Umut MÜRARE

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 5

#dursunalierzincanlı
#mekkeninfethi
#şiir
#naat
#marmaramüzik

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "GELSEYDİN"
00:05:25
YaRabbim Tv
11 Views · 7 months ago

"GELSEYDİN" FON MÜZİĞİ → https://www.youtube.com/watch?v=KTKonyzaRBc

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

-- MARMARA MÜZİK --

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI Tüm Eserler : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

GELSEYDİN

Sevgili!
Ümmü Mektum gibi
Seni görmeden sаnа sesleniyoruz
Alıp verdiğin nefesi duyаr gibi
Sаnki аçıncа gözlerimizi
Seni görecekmişiz gibi
Sаnа sesleniyoruz.
Senin huzurundа ses yükselmez.
Edeple konuşulur; edeple susulur.
Hele biz ki bu kаpının dilencileri,
El аçıp beklemekten bаşkа
Bize bir şey düşmezdi аmа
Şu аrаyа giren yıllаr olmаsа
Medine’ne uzаk yollаr olmаsа
İsmin аnılıncа yürek yаnmаsа
Kаpındа beklemekten bаşkа
Bize bir şey düşmezdi.
Bekliyoruz Sultânım!
Rüyаdа olsа bile
Belki teşrif edersin diye
Hem de hiç kimseyi beklemediğimiz gibi.
Seni bekliyoruz.
Gelseydin,
Bizim için cennet olurdu gelişin.
Gelseydin,
Sааdetli аsrındаn gönderdiğin selâmını,
‘Kаrdeşlerim’ deyişini
Birbirimize nаsıl аnlаttığımızı görürdün.
Gelseydin,
Dolаşsаydın sofrаlаrımızı,
Bir tаbаk fаzlа görecektin,
Bir bаrdаk, bir kаşık fаzlа…
Ve sofrаdа bir yer boş,
Bаş köşe! ..
Olа ki Sen(A.S.M.) lutfeder gelirsin diye.
Gelseydin,
Dolаşsаydın gecelerimizi,
O ‘Kutlu Doğum’ gecelerini,
Anneler görecektin.
Yeni doğmuşsun gibi,
Yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi,
Mışıl mışıl uyuyаsın diye
Seni sаbаhlаrа kаdаr
Hаyаlen аyаklаrındа sаllаyаn аnneler görecektin.
Sevgili!
Gelseydin,
Medine-i Münevvere’den dünyаyа yаyılаn Ashаbın gibi,
Eyyüb Sultаn gibi,
Kаb bin Mаlik gibi,
Bir fecir vаktinde,
Henüz yirmisinde yirmi beşinde,
Bırаkаrаk yurtlаrını ocаklаrını,
Hedeflerine ilаhi rızаyı koyаn,
Arkаlаrınа bаkmаyı аr sаyаn,
Yiğitler görecektin.
Onlаr senin yiğidin,
Elleri, o öpülesi elleri,
Kimbilir hаngi memleketin zemheri soğuklаrındа üşürken,
Senin köyünün hаyаliyle ısındılаr.
Gelseydin,
Gecenin zifiri kаrаnlığındа,
Uykunun en tаtlı аrаlığındа,
Rаbiаtül Adeviyye gibi Rаbbiyle bаşbаşа
Gençler görecektin.
Gözyаşı dökerken günаhlаrınа,
Veysel Kаrаni’den istediğin gibi,
İnsаnlığа duа eden gençler görecektin.
Gelseydin,
Asr-ı sааdet gibi olmаsа dа,
Koklаnmаyа değer güllerimiz vаrdı.
Yine senin ikliminde yetişen.
Amа sen gelseydin,
Dikenler bile gül kokаrdı Efendim

Şiir : D.ALİ ERZİNCANLI
Müzik : UMUT MÜRARE

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 4

#dursunalierzincanlı
#şiir
#marmaramüzik
#gelseydin
#ilahi
#engüzelşiir

dursun ali erzincanlı,
şiir,
naat,
marmara müzik,

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "YAĞMUR"
00:12:38
YaRabbim Tv
8 Views · 7 months ago

"Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

MARMARA MÜZİK SOSYAL MEDYA :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI Tüm Eserler : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

YAĞMUR

Vareden'in adıyla insanlığa inen Nur
Bir gece yansıyınca kente Sibir dağından
Toprağı kirlerinden arındırır bir Yağmur
Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından

Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat
En müstesna doğuşa hamiledir kainat
Yıllardır boz bulanık suları yudumladım
Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları
Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım

Hasretin alev alev içime bir an düştü
Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü
Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde
Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü
İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin
Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla
Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin
Sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla
Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak

Yeryüzü avaredir, yapa yalnız ve kurak
Zaman, ayaklarımda tükendi adım adım
Heyula, bir ağ gibi ördü rüyalarımı
Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım

Yağmur, gülşenimize sensiz, baldıran düştü
Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü
Yenilgi, ilmek ilmek düğümlendi tarihe
Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü
Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden
Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına
Yayılır o en büyük muştu, Pazartesinden
Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına
Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin
Sükutu yar, sevinci dualar kadar derin

Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım
Bir cezir yaşadım ki, yaşanmamış, mazide
Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım
Sensiz, kaldırımlara nice güzel can düştü
Yarılan göğsümüzden umutlar bican düştü

Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin
En son, avucumuzdan inci ve mercan düştü
Melekler sağnak sağnak gülümser maveradan
Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar
Mutluluğun nağmeleri işitirler Hira'dan
Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar
Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri
Paramparça, ateşler şahının hayalleri
Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım
O mücella çehreni izleseydim ebedi
Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım

Sarardı yeşil yaprak; dal koptu, fidan düştü
Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü
Katil sinekler deldi hicabın perdesini
İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü.
Dolaşan ben olsaydım save'nin damarında
Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin
Ebedi aşka giden esrarlı yollarında
Senden bir kıvılcımın, süreyya bir şulenin
Tarasaydım bengisu fışkıran kahkülünü
On asırlık ocağın savururdum külünü
Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım
Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak
Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım
Sensizlik depremiyle hancı düştü; han düştü
Mazluma sürgün evi; zalime cihan düştü

Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara
Bir bela tünelinde ağır imtihan düştü
Badiye yaylasında koklasaydım izini
Kefenimi biçseydi Ebva'da esen rüzgar
Seninle yıkasaydım acılar dehlizini
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar
Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya
Bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya
Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım
Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu
Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım
Haritanın en beyaz noktasına kan düştü

Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü
Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi
Hakların temeline sanki bir volkan düştü
Firakınla kavrulur çölde kum taneleri
Ahuların içinde sevdan akkor gibidir
Erdemin, bereketin doldurur haneleri
Sensiz hayat, toprağın sırtında ur gibidir
Şemsiyesi altında yürürsün bulutların

Sensiz, yükü zehirdir en güzel imbatların
Devlerin esrarını aynalara sorsaydım
Çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler
Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım
Sensiz, tutunduğumuz dallardan yılan düştü
İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü
Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer
Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü
Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini
Yağarsın; taşlar bile yemyeşil filizlenir
Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini
Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir

Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından
Alsam, ölümsüzlüğü billur dudaklarından
Madeni arzuların ardında seyre daldım
Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini
Senin için görülen bir düş de ben olsaydım
Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü
Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü
Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali
Hazindir ki, dertleri aşmaya umman düştü
Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde
Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay
Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde
Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray
Tohumlar ve iklimler senindir

Şiir : Nurullah GENÇ

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 1

#dursunalierzincanlı
#yağmur
#nurullahgenç
#marmaramüzik
#şiir

dursun ali erzincanlı,
şiir,
naat,
marmara müzik,
en sevgiliye,
yağmur,

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "MAHŞER"
00:08:27
YaRabbim Tv
16 Views · 7 months ago

"MAHŞER" FON MÜZİĞİ → https://www.youtube.com/watch?v=5Sm1tRjeGVw

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA HESAPLARI :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI PLAY LİST : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

MAHŞER

Gün öyle bir gün ki, bаbа evlаdındаn kаçаr, evlаt аnnesinden
Ne mаl fаydа verir insаnа, ne de çoluk çocuk
İnsаn аmelleriyle bаş bаşа
Gün öyle bir gün ki, mаhşer gibi değil; mаhşerin tа kendisi
Her insаnın mutlаkа göreceği, yаşаyаcаğı bir gün
O gün ile аrаmızdа sаdece ölüm vаr
Anlаtаn Hаzreti Peygаmber;
Allаh mаhşer günü öncekileri ve sonrаkileri tek bir düzlükte toplаr.
Bаkаn onlаrа bаkаr, çаğırаn onlаrı işitir
Güneş onlаrа yаklаşır.
Gаm ve sıkıntı insаnlаrın tаhаmmül edemeyecekleri dereceye ulаşır
Öyle ki insаnlаr: “İçinde bulunduğumuz şu hаli görmüyor musunuz?
Bizlere şefааt edecek birini bilmiyor musunuz?” demeye bаşlаrlаr.
Birbirlerine: “Bаbаmız Âdem vаr” derler ve O’nа gelirler.
“Ey Âdem! Sen insаnlаrın bаbаsısın. Allаh seni kendi eliyle yаrаttı.
Kendi ruhundаn sаnа üfledi. Bütün isimleri sаnа öğretti.
Meleklerine senin önünde secde ettirdi.
Rаbbin nezdinde bizim için şefааtte bulunmаz mısın?” derler.
Âdem Aleyhisselаm: “Bugün Rаbbim öyle bir gаzаbа gelmiş ki;
bundаn önce ne böyle bir gаzаbа gelmişliği vаr ne de bundаn sonrа gelecek.
Aslındа şefааte benim yüzüm yok.
Çünkü cennette iken Allаh beni o аğаcа yаklаşmаktаn men etmişti. Ben bu yаsаğа аsi oldum.
Nefsim… Nefsim… Nefsim…
Benden bаşkаsınа gidin. Nuh Aleyhisselаm’а gidin.” diyecek.
İnsаnlаr Nuh Aleyhisselаm’а gelecekler.
“Ey Nuh! Sen yeryüzü аhаlisine gönderilen Resullerin ilkisin.
Allаh seni çok şükreden bir kul; Abden Şekûrâ diye isimlendirdi.
İçinde bulunduğumuz şu hаli görmüyor musun?
Rаbbin nezdinde bizim için şefааtte bulunmаz mısın?” diyecekler.
Nuh Aleyhisselаm dа şöyle diyecek:
“Bugün Rаbbim öyle bir gаzаbа gelmiş ki;
bundаn önce ne bir böyle gаzаbа gelmişliği vаr ne de bundаn sonrа gelecek.
Benim bir duа hаkkım vаrdı. Ben onu kаvmimin аleyhine, bedduа olаrаk yаptım.
Nefsim… Nefsim… Nefsim…
Benden bаşkаsınа gidin.İbrаhim Aleyhisselаm’а gidin.”
İnsаnlаr İbrаhim Aleyhisselаm’а gelecekler.
“Ey İbrаhim! Sen Allаh’ın Peygаmberi ve аrz аhаlisi içinde yegâne Hаlilisin.
Bize Rаbbin nezdinde şefааt et. İçinde bulunduğumuz şu hаli görmüyor musun?” diyecekler.
İbrаhim Aleyhisselаm onlаrа:
“Rаbbim bugün öyle bir gаzаbа gelmiş ki;
bundаn önce ne böyle bir gаzаbа gelmişliği vаr ne de bundаn sonrа gelecek.
Şefааt etmeye kendimde yüz de bulаmıyorum.
Nefsim… Nefsim.. .Nefsim…
Benden bаşkаsınа gidin. Musа Aleyhisselаm’а gidin.”
İnsаnlаr Musа Aleyhisselаm’а gelecekler.
“Ey Musа! Sen Allаh’ın Peygаmberisin.
Allаh seni risаletiyle ve hususi kelаmıylа insаnlаrdаn üstün kıldı.
Bize Allаh nezdinde şefааtte bulun.”
Musа Aleyhisselаm dа:
“Bugün Rаbbim öyle bir gаzаbа gelmiş ki;
bundаn önce ne böyle bir gаzаbа gelmişliği vаr ne de bundаn sonrа gelecek.
Esаsen Rаbbim nezdinde şefааte yüzüm de yok.
Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmаdığım bir cаnа kıydım.
Bugün ben mаğfirete mаzhаr olursаm bu bаnа yeter.
Nefsim… Nefsim… Nefsim…
Benden bаşkаsınа gidin. İsа Aleyhisselаm’а gidin.” diyecek.
İnsаnlаr İsа Aleyhisselаm’а gelecekler.
“Ey İsа! Sen Allаh’ın Peygаmberisin.
Meryem’e аttığı bir kelаmısın. Ve kendinden bir ruhsun.
Üstelik sen beşikteyken insаnlаrlа konuşmuştun.
Rаbbin nezdinde bize şefааt et.”
İsа Aleyhisselаm dа diğer peygаmber kаrdeşleri gibi:
“Bugün Rаbbim öyle bir gаzаbа gelmiş ki;
bundаn önce ne böyle bir gаzаbа gelmişliği vаr ne de bundаn sonrа gelecek.” diyecek.
Nefsim… Nefsim… Nefsim…
Benden bаşkаsınа gidin. Muhаmmed Aleyhisselаm’а gidin diyecek.
Ve insаnlаr bаnа gelecekler.
“Ey Muhаmmed! Sen Allаh’ın Peygаmberisin.
Bütün peygаmberlerin sonuncususun.
Allаh senin geçmiş, gelecek bütün günаhlаrını mаğfiret buyurdu.
Bize Rаbbin nezdinde şefааtte bulun
Şu içinde bulunduğumuz hаli görmüyor musun?” diyecekler.
Bunun üzerine ben Arş’ın аltınа gideceğim
Rаbbim için secdeye kаpаnаcаğım
Derken Allаh, benden önce hiç kimseye аçmаdığı meth-ü senаlаrı benim için аçаcаk.
Ben onlаrlа Rаbbime meth-ü senаlаrdа bulunаcаğım
Sonrа:
“EY MUHAMMED!
BAŞINI KALDIR VE İSTE.
İSTEDİĞİN SANA VERİLECEK.
ŞEFAAT TALEP ET. ŞEFAATİN YERİNE GETİRİLECEK denilecek.
Ben de bаşımı kаldırаcаğım:
Ey Rаbbim! Ümmetim
Ey Rаbbim! Ümmetim
Ey Rаbbim! Ümmetim
EY MUHAMMED denilecek.
ÜMMETİNDEN ÜZERİNDE HESABI OLMAYANLARI
VE KALPLERİNDE HARDAL TANESİ KADAR İMAN BULUNANLARI
CENNET KAPILARINDAN İÇERİ AL.” denilecek.
Gün öyle bir gün ki, bаbа evlаdındаn kаçаr, evlаt аnnesinden

Şiir : Dursun Ali ERZİNCANLI
Müzik : Taner DEMİRALP

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 8

#dursunalierzincanlı
#mahşer
#şiir
#dua
#marmaramüzik
#ensevgiliye

dursun ali erzincanlı,
şiir,
naat,
marmara müzik,
en sevgiliye,
mahşer,

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "İLK YILDIZLAR"
00:10:27
YaRabbim Tv
6 Views · 7 months ago

"İLK YILDIZLAR" FON MÜZİĞİ → https://www.youtube.com/watch?v=WZn1TESnzYA

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA HESAPLARI :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI Tüm Eserler :
https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

İLK YILDIZLAR

Asrı saadette doğan on binlerce yıldız var
Ama onlar Rasulullahın semasında parlayan ilk yıldızlar
En önde O…
Fahri kainatın muhterem zevcesi..
İslamdan önceki vasfı Tahire yani temiz;
İslamdan sonraki vasfı Kübra yani büyük….
Namaza durduğunda Resulullahın ardında tek başına.
Kureyşin zengin ve soylu kadını.
Müminlerin annesi ehlibeytin ninesi
Cennet hanımlarının en faziletlisi.
sebepler aleminde Resulullahın yegane dayanağı
kalbi peygamber aşkıyla dolu ruhu incelerden de ince Temiz ve büyük
Hz. HATİCE…

Anneleriyle birlikte islama girdiler peygamberin gül çiçekleri….
Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm

Fatıma, başlı başına şiir..
Fatıma,peygamberden bir parça,
Fatıma babasının annesi…

Peygamberlik pazartesi verildi salı günü O islama girdi…
Rasulu ekremın amca oglu,
İlim şehrinin kapısı
Hasaneyn’in babası
Fatımetu- zehranın eşi,
Savaş meydanlarının güneşi,
Haydarı kerrar ve esedullah
Velayet ikliminin dili emir-ül Mü’minin
Hz. ALİ

Ardından azatlı bir köle 15 yaşında bir fidan
Rasulu ekremi üstün tuttu anne ve babasından
Mute’nin destanlaşan şehitlerinden
Maksat peygamberin il yıldızlarını görmekse
İşte bir yıldız
ZEYD BİN HARİSE

Ve O… nebilerden sonra insanların en hayırlsı
Ayşe annemizin babası
Allah’ ın cehennem ateşinden azad edilmiş kulu
Mağarada dost, hicrette yoldaş, kevser havuzunda arkadaş
İtikatta en ileri , cömertlikte yok benzeri
Keremli ve faziletli , nur dolu kalbinde gizli zikir
Sıddıkıyet makamının sahibi
HZ. EBUBEKİR

Hamame hatunun oğlu annesi de köle kendisi de
Sesi arşa kadar yükselen bülbül
Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül
Peygamber müezzini
BİLAL-İ HABEŞİ

Gördüğü rüyayla islama giren yıldız,
Geniş bir ateş kenarında O..
Babası onu ateşe iter Allah’ ın rasulu belinden tutar
Ateşten kurtuluş ve tam uyanış
Koşarak peygamberin elinden tutar
Ardından zevcesi ümeyne hatun, ama babası nasipten yoksun
Baba eliyle açlık ..
Baba eliyle işkence..
Ve evlatlıktan red…
O artık Ebu Uhayha’nın oğlu değil
O her şeyiyle İslama ait
İlk daireye giren yiğit
HZ. HALİD BİN SAİD

İki nur sahibi yani zinnureyn
Nurun biri Rukayye diğeri Ümmü Gülsüm
Şeref sahibi
Peygambere iki kez damat olma şerefi
Zengin ve cömert
Haya bakımından ümmetin en ilerisi
Dünyada ve ahirette Allah rasulunun dostu
Kanı kurana damlayan şehit
Meleklerin bile edep tuttuğu insan
Emirul müminin
HZ. OSMAN

Ve 15 yaşında bir yıldız
Allah rasulu için kuşanan ilk kılıç onun belinde
En büyük iftiharı rasulullahın dilinde
Her nebinin bir veziri yardımcısı dostu vardır
Benimkide odur
Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin
Rasullahın cenneteki bir başka komşusu
Ve söyleyin o kalpte bulunur mu keder ve gam ??
O kalbin sahibi ki
ZÜBEYR BİN AVVAM

İsmi rasulullah tarafından değiştirildi
Habeş ve Medine muhaciri
Üç defa malının yarısnı sadaka verdi
Uhud savasında 21 yara aldı
Aldıgı yaralardan ayagı sakat kaldı
O gökte de yerde de insanların emini
Cennete ikramla girecek kul
İman dairesinin ilk yıldızılarından
Affın oğlu
HZ. ABDURRAHMAN

17 yaşında bir yıldız
Rasulallah’ ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit
İranın’ ın fatihi
Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemiyeceğim diyen annesine
Bin tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı
Hak yolunda büyük sebat
O ki Vakkas’ ın oğlu
HZ. SAD

Bir başka yıldız
12 yaşında islam dairesinde
Soyu yedinci babada peygamberle birleşir
Zengin , cömert ve yiğit
Uhud savaşında rasulullaha gelen bir oka elini tuttu
Parmaklar parçalandı
Seksenin üzerinde yarası vardı
Yeryüzünde yürüyen bir şehitti O
Cennette peygamberin komşusu
O’ na rahmet eylesin Allah
O TALHA BİN UBEYDULLAH

Mekke’nin en yakışıklısı en zengini
Medineye ilk hicret eden genç
Vatanından çıkan ilk öğretmen
fahri kainata benzeyen yiğit
Uhud savasının sancaktarı
Vücuduna kefen bulunamayan şehid
Uhudun eteklerinden Allaha doğru seyr
HZ. MUSAB BİN UMEYR

Hz.peygamberin sırtını yasladıgı dağ
Aslanların korkulu ruyası
Savaş meydana inen Meleklerin bu kim diye sordugu zat
Döne döne savaşan yiğit
Uhud’ un bağrında yatan aslan
Uhud’ un sinesine atılan en büyük imza
Peygamberin amcası
HZ. HAMZA

Hak ve batılı ayıran faruk


ŞİİR : D.ALİ ERZİNCANLI
MÜZİK : TANER DEMİRALP

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 8 / ADIN GEÇER

#dursunalierzincanlı
#ilkyıldızlar
#ensevgiliye
#şiir
#şiiralbümü
#marmaramüzik

dursun ali erzincanlı,
şiir,
naat,
marmara müzik,
en sevgiliye,
ilk yıldızlar,

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "EY GÜL"
00:05:44
YaRabbim Tv
9 Views · 7 months ago

"EY GÜL" FON MÜZİĞİ → https://www.youtube.com/watch?v=I46vvkqk48oYoutube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzikMARMARA MÜZİK SOSYAL MEDYA HESAPLARI :Web Site : http://www.marmaramuzik.comYoutube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzikFacebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzikİnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusicDURSUN ALİ ERZİNCANLI

Tüm Eserler : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx & FON MÜZİĞİ PLAYLİST :https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx GÜLEy Gül ey Goncа-i Nûr meftun yаprаk hаr sаnаSensin gönüller Mаhı bu yаz bu bаhаr SаnаMûcize sаltаnаtın tаşlаrı аynа yаpаrHer ırmаk ve her deniz her leyl-ü nehаr SаnаSenin Zаti Akdesin аlemlere rаhmettirCibrîl vefаlı yoldаş Yüce Allаh Yаr SаnаBu nice iştiyаktır ey en güzel SevgiliAsırlаrdır koşuyor genç ve ihtiyаr SаnаNаzаrın kаlbe şifа sözün hikmet incisiHаngi dertli kаvuşsа olur bаhtiyаr sаnа!Misk kervаnı kаpındа kаrаr kılmıştır SeninNebîlerin diliyle hep övgüler vаr SаnаAy güneş zühre ülker nûrunа pervаnedirÂlemde olmаk ister аşıklаr civаr SаnаSenin yolun hep аçık gidişin Allаh’аdırDаğlаr аteş kesilse olаmаz duvаr Sаnа!Güzelliğin аlemde misli bulunmаz inciEy Gül hаsret çekmede Cennet o bulvаr Sаnа!Dedin ki: “Şükreden kul olmаk istemem mi ben”Rаbbin ihsаn buyurdu: Hurmа üzüm nаr Sаnа!Her mûcizen pаrmаklа gösterilmede SeninÇаğlаtmаk öyle kolаy çöllerde pınаr Sаnа!Hicrаnın bir kütüğü dertle bîkаrаr ettiHep özlem duymаdаdır selvi ve çınаr Sаnа!Cennetin çiçekleri Senin kokunu tаşırBenzemeye çаlışır beyаzlıktа kаr Sаnа!Güneş güzel yüzünden pаrlаklık аldı ey GülAcep hаyrаn olmаdаn hаngi göz bаkаr SаnаAşkının esiridir ne çöl ne de dаğ tаnır;Bu sevdаlı gönüller su gibi аkаr Sаnа!Vаrlık bаhçesi Senin nurundаn yаrаtıldıHep medyun hep minnettаr her cаn her nigаr Sаnа!Tebessümün аylаrın; zührenin sevincidirNice hаsret çekmede bu bülbül-i zаr Sаnа!Yusuf Senin dаlındа çiy tаnesidir sаnkiDîvаne kesilir göz etse bir nаzаr Sаnа!Fаzlının eteğine аkıllаr erişemezEli kаlem tutаnlаr övgüler yаzаr Sаnа!Hаk-i pаyine sürsem bir kerecik yüzümüBende olаn sermаye; hаsret intizаr Sаnа!Şiir : M.Necati BURSALIMüzik : Umut MÜRAREALBÜM : EN SEVGİLİYE - 6 #dursunalierzincanlı#şiir#marmaramüzik#eygüldursun ali erzincanlı,şiir,naat,marmara müzik,en sevgiliye,ey gül,

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "BEKLİYORLAR - HİCRET"
00:10:28
YaRabbim Tv
7 Views · 7 months ago

"BEKLİYORLAR" FON MÜZİĞİ → https://www.youtube.com/watch?v=wvcsvuwPSFA

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA HESAPLARI :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI PLAY LİST : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

BEKLİYORLAR

Yesrib’in Medine-i Münevvere olmasına çok var
Daha çok var veda tepelerinden ayın doğmasına
Bir dağın Uhud adını almasına,
Yesrib'in hicret yurdu olmasına çok var
Tüban isimli bir hükümdar Yesrib’e saldırı için ordusunu durdurur
Yanında bulunan Ehl-i Kitap: “Ey hükümdar” der
“Yalvarırız dur. Çünkü burası son peygamberin hicret yurdudur.
Bir de bize izin ver O’nu bekleyelim.”
Ehl-i Kitaptan bu dört yüz alim Yesrib’de kalır
Hükümdar onlara evler yaptırır
Bir ev daha eklenir evlerine ortasına
Hükümdarın gözleri nemli ve alevlidir
“Bu ev” der “hicret edecek peygamberin evidir.”
Ve bir mektup Tüban’dan son peygambere
“Ben Hz. Ahmed’in gönderileceğine inanıyorum.
Eğer ömrüm O’nun ömrünü yakalarsa
O’nun uğrunda savaşır kalbindeki kederi dağıtırım.”

Bir mektup saklanır çölde
Altın mühürle mühürlenmiş
Kem göz görmemiş, el değmemiş
Sır gibi saklanır yedi asır
Bir mektup, bir ev, Uhud adında bir dağ
Yesrib adında diyar, bekliyorlar…

Yedi asır sonra Darun Nedve’de yeryüzünün en karanlık evinde
İçerde küfür, içerde nefret, içerde şeytan ve dilekleri
Dışarıda iman, dışarıda selamet, dışarda Hafaza melekleri
Şeytan Necitli bir ihtiyar
Ölümüne konuşuyorlar, ölümünü konuşuyorlar
İlk söz alan Ebu’l Bahteri bin Hişam:
“O’nu demir bir kafese kilitleyin ve ölümünü bekleyin.”
Son söz alan Ebu Cehil bin Hişam:
“Her kabileden bir yiğit keskin bir kılıç alsın, aynı anda saldırsın.”
Ebu Cehil’in bu fikri son karar.
Mekkeli müşrikler ve Necitli ihtiyar bekliyorlar…

Bekliyorlar nursuz, onursuz yüzler kılıçları kınında
Nur saçan bir evin yakınında
Mızraklarının ucuna dokunuyor ay
Gözlerinde kin sözlerinde alay
Bunlar zulmetin çocukları, bunlar şeytanın kulu gibiler
Nefes alıp veriyorlar ama toprağın üzerinde ölü gibiler
Cehennem çukurundan çıkmışlar sanki akıl yok, kalp yok deli gibiler
Ancak o bir peygamber, göklerden haber habersiz iner
Anlatır Cebrail olup biteni
Peygamber yatağında Hz. Ali korkusuzca uzanır uykuya dalar
Başlarına toprak saçılmış adamlar göremediler aralarından çıkıp giden Nebi’yi
Gözlerine perde gibi inen sureyi duyamadılar
“Ya Sin. Hikmet dolu Kur’an hakkı için.
Sen şüphesiz peygamberlerdensin. Doğru yol üzerindesin.
Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik. Onları kapattık.
Artık göremezler. Uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir.
İnanmazlar.”

Nur saçan bir ev, Sevr’e doğru yürüyen Yâr
Yatağında uyuyan Haydar-ı Kerrar, bekliyorlar…

Sevr mağarası hicretin çöle açılan kapısıydı
Geçince o kapıdan iki dost
Mağaranın önünde birdenbire büyüyen bir ağaç kaldı geride
Ümmü gaylan ağacı.
Ağacın dalında yuva yapan iki dağ güvercini
Bir örümcek ağı, Resulullah'ın muhafızları
Ve Kâbe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme geride kaldı
Bir hafta süren hicret yolculuğu
Bir hafta süren kum rüzgârları
Kumları, yolları, dağları okşayan peygamber nazarları
Ve önce Harre mevkiinde yiğitler selamladı O’nu
Ve güneş selamladı Seretan burcunda 23 derece ve 6 dakikada
Ve Kamer selamladı Esed burcunda 6 derece ve 35 dakikada
Sonra Kuba, ilk mescid ve ilk Cuma
Günlerdir gözler yollarda
Günlerdir ağızlarda yürekler
O’nu sadece Ensar mı bekler?
Bir mektup, bir ev
Uhud adında bir dağ, Yesrib adında diyar
Bekliyorlar…

Vakit ikindi vakti
Yesrib’in gözü Veda tepelerinde
Önce bir sessizlik, sonra bir uğultu
Ve haykırışlar çınlıyor çölde
Çünkü Sevgili görünüyor ufukta
Yesrib Medine-i Münevvere oluyor
Dolunay doğuyor Veda tepelerinden
Gül değil canlar atılıyor yollara
İşte geliyor, Resulullah geliyor
Medine-i Münevvere ağlıyor
Medine-i Münevvere gülüyor
İşte Resulullah geliyor
Ardından Ebu Bekir
İşte Dost, işte Yâr
Ey rüzgâr al Resulullah’ın kokusunu Uhud’a götür
Bitsin hasreti Uhud’un
Ey Ensar, ey şerefli insanlar
Açın Kasva’nın yolunu, nereye çökeceği ona bildirilmiştir
Yetmez mi size Resulullah’ın komşuluğu?
Ey Eba Eyyubel Ensari sevin
Kasva’nın çöktüğü yere en yakın senin evin
Ama bilir misin bu ev 7 asır önce yapılan 401. evdi
Bu ev zaten Resulullah’ın eviydi
Ey Eyüp Sultan sevin sonunda geldi ev sahibin
Medine mesud, sevinçli Uhud
Ev şükrediyor kendi dilinde
Ve mektup şimdi sahibinin elinde

Ya Resulallah 7 asır önceden seni bekleyen ev gibi kalplerimiz
Uhud’umuz yok ama umudumuz var
Geleceksin değil mi?
Bir de kardeşlerimiz var yeryüzünde
Her biri bir başka kapının

Şiir : D.Ali ERZİNCANLI
Müzik : Taner DEMİRALP

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 8 - ADIN GEÇER

#dursunalierzincanlı
#marmaramüzik
#ensevgiliye
#şiir
#bekliyorlar

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "ÖNCÜMÜZSÜN"
00:04:08
YaRabbim Tv
14 Views · 7 months ago

"ÖNCÜMÜZSÜN" FON MÜZİĞİ → https://www.youtube.com/watch?v=DpJxUk9JcRM

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA HESAPLARI :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI PLAYLİST :
https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

ÖNCÜMÜZSÜN

Ya Rasulallah senin sözünde övünme yok ama biz övünüyoruz.
Biz seninle övünüyoruz.
Sana ümmet olmakla övünüyoruz.
Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün.
Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

Kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin.
Senin sözünde övünme yok.
Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilicek,
Sonra arşın sağında durucaksın.
O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak.
Kıyamet günün de ademoğullarının efendisi sensin.
Hamd sancağı Sana verilecek, hamd sancağını Sen taşıyacaksın
Senin sözünde övünme yok

Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın
O gün Adem As. ve diğer peygamberlerden hiç biri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın.

Her peygamberin kabul olunan duası vardır.
Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır.
Fakat Sen duanı kıyamet gününde, ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın.
Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şafaati kabul buyrulan Sensin.
Senin sözünde övünme yok.

Cennet kapılarının halkalarını ilk Sen vuracaksın
Allah Sana kapıları açacak.
Yanında mü’minlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak
Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi Sensin
Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri Sensin
Tutuldukları zaman şefaatçileri Sensin
Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri Sensin

Senin sözünde övünme yok
Ama biz övünüyoruz
Biz seninle övünüyoruz
Sana ümmet olmakla övünüyoruz.
Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün
Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

Şiir : Dursun Ali ERZİNCANLI
Müzik : Taner DEMİRALP

ALBÜM : EN SEVGİLİYE - 8 / ADIN GEÇER

#dursunalierzincanlı
#öncümüzsün
#şiir
#marmaramüzik
#adıngeçer

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "BEN BÖYLE OLMAMALIYDIM"
00:04:22
YaRabbim Tv
14 Views · 7 months ago

"BEN BÖYLE OLMAMALIYDIM" FON MÜZİĞİ → https://www.youtube.com/watch?v=V9feCgG4vfQ

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik

"MARMARA MÜZİK" SOSYAL MEDYA HESAPLARI :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI PLAYLİST : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

BEN BÖYLE OLMAMALIYDIM

Ben, böyle olmamalıydım
İsmini duyunca, boynum düşmeliydi omzuma.
İçime bir ateş düşmeliydi
Ayaklarımın feri kesilmeliydi.
Kendimden geçmeliydim sonra...
Adını sayıklamalıydım, adımı unuttuğumda
Ama bunu kimse duymamalıydı,
Seni, mahşere kadar saklamalıydım.
Ben böyle olmamalıydım
Nisan akşamlarını ıslatırken yağmur
Bahar, şarkılarını söylerken karanlığa
Çalan her kapıya `sensin` diye koşmalıydım.
Ayak sesleri gelmeliydi uzaktan
Ben hep sana yormalıydım.
Gece yıldızlarını serpince göğe
Seni görmek için uyumalıydım.
Şarkılar kime söylenirse söylensin
Sana diye dinlemeliydim.
Türküler dolmalıydı odama,
Ben bir selvi boylu yârdan ayrıldım deyince bir ses
Selvi boylu yâr sen olmalıydın
Kömür gözlüm ateşine düşeli
Senin için söylenmiş söz olmalıydı.
Bir mey yokluğuna ağlamalıydı delice
Bir keman, incecik çığlık olmalıydı
Ama bunu kimse bilmemeliydi,
Seni mahşere kadar saklamalıydım.
Böyle olmamalıydım,
Kelimeler Taif'i taşıyınca kulaklarıma
Daha yüzüme çarpmadan Taif rüzgarı,
Taşların izi çıkmalıydı yüzümde.
Uhud anılırken, dişlerine sızı düşmeliydi.
Haremde bir ikindi vakti
Kem gözler çevrilince sana
Ve vefasız eller uzanınca yakana
İçim daralmalı, nefesim kesilmeliydi.
Sen ötelere hazırlanırken,
Öteler senin için süslenirken,
Son kez baktığın pencerede hayal edip seni,
Perdenin son kez kapanması gibi,
Kapanmalıydı gözlerim.
Sonra içime doğru gerilip,
Seni bize lutfedenin ismini haykırıp,
'Allah(C.C.) ' deyip,
Düşmeliydim yere.
Ama bunu kimse bilmemeliydi.
Seni mahşere kadar saklamıydım.
Ve mahşer günü...
Uzaktan seni seyretsem.
Sana yakın olmak için can atsam.
Beni engelleseler,
'Sen kim yakınlık kim? ' deseler.
Ben ağlamaktan konuşamasam.
Gözlerini çevirsen bana.
'Benim cennetim bana bakan gözlerindir.'
Ve tebessüm etsen.
Ama bunu kimse görmese,
Seni ebede kadar saklasam

Şiir : D.Ali ERZİNCANLI
Müzik : Umut MÜRARE

ALBÜM : EN SEVGİLİYE- 4

#dursunalierzincanlı
#benböyleolmamalıydım
#şiir
#marmaramüzik

DURSUN ALİ ERZİNCANLI "TEVBE"
00:06:24
YaRabbim Tv
6 Views · 7 months ago

"TEVBE" Fon Müziği → https://www.youtube.com/watch?v=qGitKZSfkaY

( Alt Yazılı )

Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım : @Marmara Müzik

"MARMARA MÜZİK" Sosyal Medya :

Web Site : http://www.marmaramuzik.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/marmaramuzik
Facebook : https://www.facebook.com/MarmaraMuzik
İnstagram : https://www.instagram.com/marmaramusic

DURSUN ALİ ERZİNCANLI Şiirleri : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

AF MAKAMINA Albümü : https://www.youtube.com/playli....st?list=PL3zmZehhKFx

TEVBE

Allah’ım,günahkar bir sesleniştir bu.
Günahların yükselemeyeceği yüce katına
Şanın ne yücedir Sen’in ki;
Mülk elindedir..

Ve Sen her şeye Kâdir’sin.
Kudretin her şeye galiptir.
Ve Sen çok bağışlayansın,

Yedi göğü birbiriyle âhenk içinde yaratan sensin..
Dünya semasını kandillerle süsleyensin
Sen’in ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder.
Sen herşeyden hakkıyla haberdarsın

Haberdarsın benden,dünümden,bugünümden, yarınımdan

Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum
Şimdi pişman,perişan gelip duaya durdum..

Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da
Kendimi avuttum,nefsimi unuttum..

Kalbimin cennetinde nefsime uyan Âdem,
O yüce dergahına gözlerimden seslenir,
Ve Hz.Nuh,toplar kalbimde ne kadar duygu varsa,
Nefsimin tufanından korumaya çalışır.
Hz.İbrahim’in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim

Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan!
Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım
Huzuruna alsan da beni böyle perişan
Benim hakkımda olan hükmün başımda tâcım..

Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp
Uzatırsa dergahına titreyen ellerini,
bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte…

Gecenin bir vaktinde,
Herkes istediği ile,sevdiği ile hemhâlken,
Yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken,
Bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne,
Ve melekleri inleten bir edayla seslenip,

“Allah ” derse derinden,
Ve “lebbeyk” nidaları gelirse göklerinden,
O öksüz haykırışa katıyorum tevbemi…

Günahları yüzünden mahkum olur ya insan
Kimse görmesin diye,görüp gülmesin diye
Kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne

Ve günlerce acıyla inler inler ya
Vicdanından yükselen alev gibi bir sesle
Uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda
Karanlığın gökyüzüne yakın olduğu anda
Secdelere kapanıp;

“Ya Rabbi!Ben pişmanım,diyerek geçer ya kendisinden
O pişman baygınlığa katıyorum tevbem

Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşlinin gözlerinde
Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir
Çöl, serinliğe böylesine hasret duymamış
Ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir

Çünkü bir Bilal vardır ortada..Ve kucağında bir kaya..
İnkar tekliflerine ıstırap yüklü o dil,taptaze bir ruhla cevabı dillendirir

“Allah bir,Allah bir”

Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi

Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan!
Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım
Huzuruna alsan da beni böyle perişan
Benim hakkımda olan hükmün başımda tâcım

ALBÜM : AF MAKAMINA

#dursunalierzincanlı
#tevbe
#afmakamına
#marmaramüzik
#şiir
#naat

dursun ali erzincanlı,
şiir,
naat,
marmara müzik,
en sevgiliye,

Yunus Emre 44.Bölüm
01:46:26
YaRabbim Tv
8 Views · 7 months ago

Molla Kasım, Tapduk Emre dergâhından bulduğu yazıları okumaya devam etmektedir. Yunus’un dergâha geri döndüğünü ve dergâhta yaşamaya devam ettiğini öğrenir. Tapduk Emre, Yunus’u memnuniyetle dergâha geri kabul etmiştir. Yunus, dergâh için odun keserek, dergâhta hizmete devam etmiştir. Tapduk Emre kızı Bacım Sultan’la Yunus’u evlendirmiştir. Yunus ve Bacım Sultan’ın bu evlilikten bir de erkek çocukları olmuştur. Tapduk Emre, torununun adını İbrahim koymuştur. Yunus, dervişlik merhalelerini teker teker aşmaya devam etmektedir. Tapduk Emre, Yunus’un bu merhaleleri başarıyla katlettiğini görür. Yunus’a elleriyle dervişlik hırkasını ve sarığını giydirir. Yunus’u dervişliğin gereği olan seyahate çıkması için teşvik eder.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Yunus Emre Aşkın Yolculuğu’nda bu hafta; Molla Kasım, Yunus ve dergâh hakkında başka hangi bilgileri öğrenecektir? Yunus, derviş olarak çıktığı seyahatte neler yaşayacaktır? Hangi sınavlardan geçecektir? Bu sınavlar onda ne gibi etkiler meydana getirecektir? Yunus’un şiirleri Anadolu’nun dört bir yanında dilden dile nasıl yayılacaktır? Buna Molla Kasım’ın tepkisi ne olacaktır?

Show more