YaRabbim Tv
YaRabbim Tv 08 May 2021
8
watermark logo

Bir sonraki

KELEBEK  TÜRKÇE DUBLAJ
30 Jul 2021
KELEBEK TÜRKÇE DUBLAJ
Movie Tiwi · 37869 Görünümler

CANLI Kadir Gecesi Kuranı Kerim Meal Arapça Türkçe

2,484 Görünümler

Powered by Restream https://restream.io/

www.yarabbim.com -- Kuranı Kerim Arapça Türkçe -- Arapça Hafız Osman Şahin Meal : Seyfullah Kartal -- WhatsApp : 0544 420 11 00
Kuranı Kerim 1. cüz
Kuranı Kerim 2. cüz
Kuranı Kerim 3. cüz
Kuranı Kerim 4. cüz
Kuranı Kerim 5. cüz
Kuranı Kerim 6. cüz
Kuranı Kerim 7. cüz
Kuranı Kerim 8. cüz
Kuranı Kerim 9. cüz
Kuranı Kerim 10. cüz
Kuranı Kerim 11. cüz
Kuranı Kerim 12. cüz
Kuranı Kerim 13. cüz
Kuranı Kerim 14. cüz
Kuranı Kerim 15. cüz
Kuranı Kerim 16. cüz
Kuranı Kerim 17. cüz
Kuranı Kerim 18. cüz
Kuranı Kerim 19. cüz
Kuranı Kerim 20. cüz
Kuranı Kerim 21. cüz
Kuranı Kerim 22. cüz
Kuranı Kerim 23. cüz
Kuranı Kerim 24. cüz
Kuranı Kerim 25. cüz
Kuranı Kerim 26. cüz
Kuranı Kerim 27. cüz
Kuranı Kerim 28. cüz
Kuranı Kerim 29. cüz
Kuranı Kerim 30. cüz


Fatiha Suresi, her namazda okunması farz olan suredir. Fatiha Suresinin diğer isimleri Es-Esas ve Es-Salat'tır.

Kurandaki Sureler
Fatiha
Bakara
Âl-i İmrân
Nisa
Maide
En'am
A'raf
Enfal
Tevbe
Yunus
Hud
Yusuf
R'ad
İbrahim
Hicr
Nahl
İsra
Kehf
Meryem
Tâ-Hâ
Enbiyâ
Hac
Mü'minûn
Nûr
Furkan
Şuarâ
Neml
Kasas
Ankebût
Rûm
Lokman
Secde
Ahzâb
Sebe'
Fâtır
Yâsin
Sâffât
Sâd
Zümer
Mü'min
Fussilet
Şûrâ
Zuhruf
Duhân
Câsiye
Ahkaf
Muhammed
Fetih
Hucurât
Kaf
Zâriyât
Tûr
Necm
Kamer
Rahmân
Vâkıa
Hadid
Mücâdele
Haşr
Mümtehine
Saf
Cum'a
Münâfikûn
Teğabün
Talâk
Tahrim
Mülk
Kalem
Hâkka
Meâric
Nuh
Cin
Müzzemmil
Müddessir
Kıyamet
İnsan
Mürselât
Nebe'
Nâziât
Abese
Tekvir
İnfitâr
Mutaffifin
İnşikak
Bürûc
Târık
A'lâ
Gâşiye
Fecr
Beled
Şems
Leyl
Duhâ
İnşirâh
Tin
Alak
Kadir
Beyyine
Zilzâl
Âdiyât
Kâria
Tekâsür
Asr
Hümeze
Fil
Kureyş
Mâûn
Kevser
Kâfirûn
Nasr
Tebbet
İhlâs
Felâk
Nâs

Kurandaki En Uzun Sure Hangisidir?
En uzun sure Bakara suresidir. 286 ayetten oluşur.
Kurandaki En Kısa Sure Hangisidir?
Kurandaki en kısa sure 3 ayetten oluşan Kevser Suresidir.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki

KELEBEK  TÜRKÇE DUBLAJ
30 Jul 2021
KELEBEK TÜRKÇE DUBLAJ
Movie Tiwi · 37869 Görünümler