Perşembe Ordu KaradenizTiwi

70 Views
karadeniztiwi
karadeniztiwi
04/25/21

Perşembe Ordu KaradenizTiwi

KONUMU:
Perşembe İlçesi, Ordu-Samsun karayolu üzerinde, tabii bir koy durumundadır. bir sahil kasabasıdır.
Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Ordu merkez ilçesi, batısında Fatsa, güneyinde Ulubey ilçesi bulunmaktadır. İlçe, Kordon Tepe adlı küçük, fakat oldukça dik bir tepenin eteğine kurulmuştur.
İlçenin Ordu merkezine uzaklığı 13 km.dir. yüz ölçümü ise 224 Km.2 olup, 37-37 ve 37-30 boylam, 40-53, 41-10 enlemleri üzerinde yer almaktadır.
Perşembe limanı, Doğu Karadeniz’in ikinci büyük ve tabii limanı durumundadır.Perşembenin en önemli yükseltisi 735 m. Rakımlı SAKARAT TEPESİ’dir. Bu yüksekliği ile Sakarat tepesi sahil şeridinin en yüksek tepelerinden biri olma özelliğine sahiptir.
ULAŞIMI:
Karadenizin eşsiz güzellikteki doğal liman kentlerinden biri olan Perşembe, Trabzon-Samsun sahil yolu üzerinde. Ordu il merkezine 13 km. Samsun havaalanı”na 140 km ve Trabzon havaalanına 190 km mesafededir. Orta ve Doğu Karadeniz den hareket eden bütün vasıtalar ilçemiz merkezinden geçmektedir. Ankara istikametine akşam saat 21:00, İstanbul istikametine ise akşam saat 19:00’da ilçemizden hareket eden yolcu otobüsleri mevcuttur.
Perşembe ile Ordu arasındaki karayolu 1945 Yılına kadar yoktu.Ulaşım deniz yolu ile yapılmaktaydı.
Vali Nafiz ERGİN ‘in Ordu Hatıralarında;
“1933 Senesinde ilk defa otomobille Ordu’dan Fatsa’ya gitme imkanı elde edilmiştir.Bu yoldan Ordu Fatsa arasındaki köyler geniş miktarda faydalanmışlar ve halen de faydalanmaktadırlar.
“Ordu’yu Fatsa ve Ünye üzerinden ve sahilden Samsun’a ve kışın kapanan Mesudiye yoluna muvazi olarak dereden bir yolla da sahile bağlamak istedik ve bu mevzuda çalıştık.Ordu Fatsa yolunu aştık.Tulu 45-50 kilometre olan bu yol kamilen köy kanununa tevfiken köylüler tarafından açılmıştır.Husisi idareden barut ve silindir gibi masraflar karşılığı olarak az para sarfedilmiştir.”denilmektedir.(Sıtkı ÇEBİ Ordu Hatıraları Sayfa 57)
1945 Yılında yapılan yol düzgün olmayınca 1953 yılında bugünkü yol yapılmıştır.Koç boynuzu denilen yol Vali Nafiz ERGİN Döneminde yapılan yoldur.Bugün Perşembe , Bolaman Devlet Karayolu (Efirli,Kırlı) güzergahından Bolaman’a bağlanmıştır.Bu yolun üzerinde değişik isimler altında 5 adet tünel mevcut olup toplam 27 Km uzunluğundadır.Bu yol üzerinde bulunan Nefise AKÇELİK Tüneli 3780 Km.ile Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olma özelliğine sehiptir.Eski dönemlerde canlı olan deniz ulaşımı bu özelliğini kaybetmiştir.
3-İKLİMİ :
Tipik Karadeniz iklimidir. Yılın bütün aylarında yağış vardır. Yıllık yağış ortalaması 1153 mm dir. Yağışlı gün sayısı 127, karla örtülü gün sayısı 11 olup, en yüksek kar kalınlığı 85 cm dir. En yüksek hava sıcaklığı 34,7 0C ve en düşük sıcaklık , -7,2 0C ve ortalama sıcaklık 13,7 0C dir.
Yeşil bitki örtüsünün yoğunluğu ile bölgenin ayrıca nemli ve yağışlı olan havası arasında bir ilişki bulunmaktadır. Kış ayları normal yağışlı ve ılımandır. Yaz aylarında hava sıcaklığı 25-30 derece arasında değişmektedir..
Bitki örtüsü bakımından, devamlı şekilde çeşitli bitkilerle kaplıdır. En fazla olan bitki örtüsü fındıktır. Fındık bahçelerinde meyveler, korkuluklar bulunur.
Perşembe’de arazinin engebeli oluşuna karşı, köylerde oturanlar çevrelerindeki ekilebilir her karış toprağı sürüp, değerlendirmektedirler.

Ordu yöresi, Selçuklular tarafından sınır boylarına yerleştirilmiş Oğuzların bir kolu olan Çepniler tarafından Türkleştirilmiştir.
Selçuklu Devleti’nin yıkılması ve Moğol İlhanlı hâkimiyetinin de zayıflaması sonucunda bu bölgede BAYRAMOĞLU HACI EMİR İBRAHİM adlı bir Türkmen Beyi tarafından yeni bir beylik kurulmuştur.
XIV. asırda yöreyi fetheden Türkmen bölüklerinden her biri vadilerden birine yerleşmiş; Vona yarımadası üzerindeki küçük vadiler üzerine Niyabet-ı Satılmış (Perşembe) kurulmuştur.
Perşembe adı yeni olup eski tahrir defterlerinde Niyabet-i Satılmış-ı Bayram, Vilayet-i Satılmış ve Bayramlu, Niyabet-i Satılmış gibi adlarla anılır.
Satılmış (Perşembe) nahiyesinin merkezinin neresi olduğu tam olarak anlaşılmamaktadır. Nahiyenin en kalabalık köyü 1520’lerden sonra VONA adıyla anılmıştır.
PERŞEMBE’nin yıllara göre adları şöyledir.
1. 1455 Nahiye-i Satılmış-ı Bayram
2. 1485 Vilayet-i Satılmış ve Bayramlu
3. 1547 Nahiye-i Satılmış
4. 1613 Nahiye-i Satılmış
5. 1871 Perşembe Nahiyesi
6. 1928 Perşembe Nahiyesi
7. 1930–1945 Vona
8. 25 Haziran 1945 Perşembe İlçesi Merkez Bucağı

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments