Travel

Sub Category

KaradenizTiwi Trabzon Sürmene
00:06:59
karadeniztiwi
26 Views · 10 months ago

KaradenizTiwi Trabzon Sürmene

Sürmene
Sürmene’nin tarihini Doğu Karadeniz Bölgesinin genel tarihi içinde ve onunla bir bütün olarak ele almalıyız. Karadeniz kıyısı boyunca sahile paralel olarak uzanan dağlar doğuya doğru gidildikçe sahile daha dik olarak iner. Sahilde yerleşimi mümkün kılacak düz alanlar yok denecek kadar az, bol yağmur nedeniyle dağlar orman ve sık bitki örtüsü ile kaplıdır. Vadilerde oluşan dereler sahilden iç kesime ulaşım için doğal bir geçiş yolları oluşturmaktadır.

Bölge kültürünün, batı dünyası ile ilk tanışmasına dair efsaneler,genç bronz çağı dönemine atfedilen ve mitolojik Yunan kahramanlarının yolculuklarını anlatan öykülerdir. Eski Yunan mitolojisinde önemli bir yer tutan bu öykülerde Doğu Karadeniz sahilleri ‘KOLCHİS’,burada yaşayan insanlarda ‘KOLCHİ’ adıyla anılır. Eski Yunan denizcilerinin bu yolculukları zamanla ticari faaliyetlere dönüşerek bölge sahillerinde Pazar yerlerinin kurulmasına yol açtı.

MÖ.500 yıllarında bu Pazar yerleri kolonici tüccarlara ait iskelelere dönüşmesi ile Xenophon tarafından yazılan Anabasis adlı eserde Doğu Karadeniz bölgesinde TRAPEZOS isimli ilk yunan kolonisinden bahsedilmektedir.

Daha sonraki çağlara ait tarihsel kayıtlarda Tzani adıyla anılan Doğu Karadeniz dağlı yerlileri ile karşılaşan Yunanlılar bunlarla dost olarak sahillere ulaşmayı başarmalarına rağmen daha sahilde yaşayan Kolşi’lerle pek dost olamamışlardır. MÖ. 335 yılında kendi parasını basan yunan kolonisi Trapezos uzunca bir süre serbest bir ticaret bölgesi olarak bölgenin yerli halkıyla batı dünyası arasındaki köprü olmuştur.

MÖ. 114 yılında Anadolu’da Romalılarla egemenlik mücadelesine giren İran menşeli Mithridat VI Trapezos ve çevresini hakimiyeti altına alır. Fakat bir sonraki yüzyılda egemenlik tekrar Romalılara geçer. Fakat bu egemenlik değişmelerinden bölgenin yerli halkı etkilenmediği sonraki asırlardaki kayıtlardan anlaşılmaktadır.

MS.I yüzyıla ait bir haritadan geliştirildiği düşünülen Tabula Peutingeriana isimli bir Roma yol kılavuzu,muhtemelen günümüzdeki ile ilişkili gibi görünen yerleşime dair en eski bilgiyi içermektedir. Bu belgede geçen HYSSİLİME adının bugünkü Sürmene olduğu söylenebilir. Bu belgeye göre Trapezunte’den sonra Hyssilime daha sonra da Opiunte gelmektedir ve Hyssilime; sahilde Trapezunte ile Opiunte arasında bir Roma askeri istasyonu olarak görülmektedir.

MS.550 yıllarının başında gemiyle Traapezus’dan doğuya seyahat eden Prokopius, ‘Trapezunt bölgesinden SUSURMENA köyüne ve Rize denilen yere varılır ’ bilgisini seyahatnamesine ekler. Prokopius, TZANİKA memleketi olarak adlandırdığı bölgenin yüksek kesimlerine yaptığı gezilerde seyahat namesinde anlatmıştır.

Trabzon çevresinin dağlık kesimine ve yerli halkına dair oldukça sağlam bilgiler içeren bu notlara göre asırlar önce Xenophon’nun izlediği güzergahi kullanarak Bayburt tarafından bugünkü Soğanlı dağlarını aşan Prokopius Sürmene ve Of yaylalarının bulunduğu yerleri gecerek Trapezus’a ulaşmıştır. Bu yolculuğu sırasında bugünkü Sürmene, Of yaylaları ile ilgili gözlemleri ve orada karşılaştığı dağlı yerlilerin yaşam biçimleri ile ilgili aktardığı bilgiler bölgenin bugünkü kültürel dokusunun kökleri ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Bu tarihlerden sonra Doğu Karadeniz bölgesi genellikle Bizanslıların hakimiyeti altında olmasına rağmen zaman zaman İranlılar, Avarlar arasında hakimiyetler değişmiştir.

İslamiyet’in ortaya çıkması ile güçlenen Araplarla Bizanslılar arasında savaşlar devam etmiş ve 715 yılında Müslüman Arapların Anadolu’ya yaptıkları seferde Trbzon’uda kısa bir süre hakimiyetleri altına almışlardır. Araplarla Bizanslıların mücadelesi X. Yüzyıl sonuna kadar devam etmektedir. Bu tarihten sonra Anadolu’ya Türk akınları başlamıştır. Malazgirt savaşı ile Anadolu’ya giren Türkler Anadolu’da bazı bölgelerde hakimiyet alanları oluşturmaya başladı.

Malazgirt savaşı ile Bizans içinde başlayan karışıklıklar sonucu Gürcistan kraliçesi Thamar’ın yardımıyla Trabzon’da Trabzon Rum İmparatorluğu Kommenos hanedanı tarafından kurulur (1204 1222). Bu tarihten sonra Trabzon yöresi ve Karadeniz bölgesi bir çok Türk boylarının akınına uğramış bazen hakimiyet sağlanmış bazen savaşlar kaybedilmiştir. Trabzon’un Türkler tarafından kesin alınışı 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilir.

Fadık Sevin Atasoy - Only One Life MUSE 90401
00:03:55
travel tiwi
60 Views · 2 years ago

Only One Life

"Muse 90401" one woman musical, a great performance by Fadik Sevin Atasoy. Let’s watch it #TogetherToday

liveturkey.com

Go Turkey - Home of WINDSURFING
00:05:23
travel tiwi
51 Views · 2 years ago

Watch more adventure videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/xNa248
Heard the wind call you by name? Maybe its time to take up windsurfing!

PWA President Jimmy Diaz and windsurfing champion Çağla Kubat show Eurosport one of the best windsurfing spots in the world, not just for pros but also for newbies like Nicholas! Of course, as Çağla mentions, Alaçatı has so much more to offer than just windsurfing, including history, fine dining, and many other watersports!

#Turkey #GoTurkey #Windsurfing

Go Turkey - Tales from the Lycian Way
00:03:08
travel tiwi
65 Views · 2 years ago

Watch more tales videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/M6eEiX

Check out some Anatolian tales, some incredible sites, some ancient cities and magnificent vistas over the Mediterranean in Tales on the Lycian Way’s video! Follow along as a group of journalists, bloggers and Instagrammers from 14 countries set out in mid-May of 2016 to discover the secrets of this ancient path!
#GoTurkey #TalesOnTheLycianWay #LycianWay

Go Turkey - Explore the Black Sea Beauty of Ünye!
00:02:40
travel tiwi
50 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Ünye isn't just a stunning location, it's a capital of a cuisine all its own, with a hospitality and culture as welcoming as you'll ever see.

#Turkey #Ordu #Blacksea

Go Turkey - Embracing Tulips of Turkey
00:02:20
travel tiwi
60 Views · 2 years ago

Watch more arts and culture videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/sJU26Y

Do you know why these vibrant bulbs are so popular in Turkey? Because they are natives! They used to represent nobility and wealth, and today they grace the streets of Istanbul once a year turning the city into a gorgeous display of color.
#Turkey #GoTurkey #Tulips

Go Turkey - Home of SAILING
00:02:26
travel tiwi
52 Views · 2 years ago

Watch more adventure videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/xNa248

Extreme Sailing right in the heart of Istanbul!
Feel the full excitement of the sea breeze, the waves under your feet and exhilaration of the Extreme Sailing Series as Team Turx skipper Edhem Dirvana explains what sailing in Turkey means to him. Watch along to see some truly breathtaking scenes from Istanbul’s stunning Bosphorus!
#Turkey #GoTurkey #Sailing

Go Turkey - PassSport Istanbul: Vol.4 with Semih Saygıner
00:03:44
travel tiwi
68 Views · 2 years ago

Watch more PassSport videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/yC4cWG

Semih Saygıner, the only Turkish UMB World Three-cushion Champion in carom billiards takes us through Turkey's historic center and modern center as he uncovers the layers of his city. #Turkey #HomeOf #Istanbul #SemihSaygıner #Billiards #TopkapiPalace #Beyoğlu #Istiklal

Go Turkey - Discover Rize in 4K Timelapse
00:00:55
travel tiwi
74 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Rize is a province along the Black Sea Region of Turkey and it's especially famous for producing tea! Turkey consumes the most tea of any country in the world, and in large part that's because the tea produced in Rize is so delicious. See it all in this incredible 4k timelapse video

#Turkey #GoTurkey #Rize

Discover Cappadocia Short
00:01:12
travel tiwi
48 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/wqRrCV

Watch this short to explore the magical land that is Cappadocia. An enchanting land that’s bursting with history, color, culture and incredible sights. #Turkey #GoTurkey #Cappadocia

Go Turkey - Discover Dalyan!
00:01:04
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Dalyan’s stunning waters and protected natural beauty make it a perfect family destination. The Landis family couldn’t have been happier as they traveled through this amazing region. Watch along as they share their journey with you in this video brought to you by Go Turkey and the Matador Network!

Go Turkey - Filming in Turkey!
00:04:14
travel tiwi
17 Views · 2 years ago

Watch more arts and culture videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/sJU26Y

It’s not just tourists and travelers that flock to Turkey’s spectacular sights each year, it’s also film-makers! We’re not surprised! Watch along to see which of your favorite movies were filmed here in Turkey.
#Turkey #GoTurkey #movies

Go Turkey - Breathtaking beauty of Aşı Koyu (Aşı Cove)
00:00:37
travel tiwi
13 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/tXK5Sp

Take a quick peek at one of Dalyan’s most stunning coves: Aşı Koyu! (Aşı Cove) #Turkey #GoTurkey #AsıCove

Go Turkey - #InstaMeet -The Instagrammer’s Paradise of Istanbul & Cappadocia!
00:02:26
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more #InstaMeet videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/GwrHCg

Watch as 6 Instagrammers from all over the world took breathtaking shots of Istanbul and Cappadocia’s most incredible locations. See if you can figure out why they can’t wait to come back again in this video courtesy of the #Instameet Project!

#Turkey #GoTurkey#InstaMeet

Go Turkey - Discover Çanakkale in 4K Timelapse!
00:00:58
travel tiwi
11 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Çanakkale is an ancient city of many sites and incredible vistas. Set right on the Dardanelles, this city leads us from the battle of Troy through to the hilltop of Gallipoli. Come visit these incredible spots, through the beautiful modern town itself as well, in this short video of Çanakkale!

#Turkey #GoTurkey
#Çanakkale

Go Turkey - Discover Hatay in 4K Timelapse!
00:00:57
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

From the history of ancient churches to the artwork of the past right up to the present, fast-paced town of Antakya, check out all that Hatay has to offer and more in this incredible video!

#Turkey #GoTurkey #Hatay

Go Turkey - The Bucketlist Family Visits Turkey!
00:20:16
travel tiwi
9 Views · 2 years ago

Watch more CAPPADOCIA videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/pjo2hm

Check out this video as one of the world’s hippest and cutest families travels to Turkey, enjoying its genuine beauty! #Turkey #GoTurkey #Cappadocia

Go Turkey - Cheeses of Anatolia
00:01:51
travel tiwi
13 Views · 2 years ago

Watch more Turkish cuisine videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Hello cheeselovers, this one İs for you!

Check out a video detailing all the flavors and techniques that go into Anatolian cheese, part of the series of videos produced for San Sebastian Gastronomika 2016!
#Turkey #GoTurkey #Cheese

Go Turkey  - Mesopotamia: Beyond a Land
00:02:23
travel tiwi
10 Views · 2 years ago

This is #Mesopotamia where the story began and continues to endure.

Mesopotamia: Beyond a Land.

#Turkey #Civilizations

Go Turkey - Discover Samsun in 4K Timelapse!
00:00:56
travel tiwi
10 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

One of Turkey's most important historical towns, and one where you can see it all through one of the most amazing lenses imaginable!

#Turkey #GoTurkey #Samsun

Go Turkey - Turkey Home of Wellness
00:02:08
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Get fully relaxed and cured in a spot with some of the most thermal resources in the world. Learn all the techniques and natural cures in one of the 1,500 thermal springs in Turkey, where you can restore your body and heal your soul. Discover Allianoi, the world’s oldest thermal treatment center and some of the trendiest destinations in all of Europe! In short, discover #TurkeyHome #Wellness! Be our guest!

Go Turkey - #GastroHunt Day 2: Alaçatı, Çeşme, IZMIR
00:01:57
travel tiwi
11 Views · 2 years ago

Watch more Turkish cuisine videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/oAjLmM

Our international influencers started the day with a delicious Aegean breakfast with famous olives of the Aegean and then headed to the beach to enjoy the clear turquoise sea of Alaçatı. After enjoying the sea and sun, they treated themselves with delicious Turkish pastry "pide". Stay tuned for more at #GastroHunt! #HomeOf #TurkishCuisine

Go Turkey - Kastamonu: Cultural Capital of the Turkic World 2018
00:02:38
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

#Kastamonu, the perfect blend of nature, culture and history has been declared the Cultural Capital of the Turkic World 2018 by International Organization of Turkic Culture.

#Turkey #GoTurkey #Kastamonu

Go Turkey - #GastroHunt Day 4: Gaziantep and Halfeti, Urfa
00:01:26
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more Turkish cuisine videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/oAjLmM

#GastroHunt team discovered the ultimate gastro spots in Gaziantep and also Ana Sampaio Barros tried making katmer, delicious Turkish dessert with pistachio, with Arda Türkmen and the results were suberb the team enjoyed it very much! Their next stop was the sunken ancient city of Halfeti in Urfa. So, join us at #GastroHunt!

#Turkey #Homeof #GastroHunt

Go Turkey -  Discover Bodrum in 4K Timelapse!
00:00:55
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

A short video featuring the beauties of one of the most charming cities of the Aegean!

#Turkey #GoTurkey
#Bodrum

Go Turkey - #GastroHunt in Turkey
00:05:33
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Watch more Turkish cuisine videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/oAjLmM

The #GastroHunt tour not only appeals to your taste buds but to all your senses! Are you ready to get to know the many delicious flavours of the Turkish cuisine inside and out with their tempting scents and vivid colours? Follow Turkey Home from Instagram (http://www.instagram.com/turkey_home) and Pinterest (http://www.pinterest.com/turkeyhome/) with Arda Türkmen and his 5 international influencer friends to witness the cheerful search for delicious flavours starting from the East and reaching to the West of Turkey. Watch this episode to hear what each influencer thinks about the project that lasted 5 days and spread across Çeşme, Alaçatı, Gaziantep, Halfeti and Istanbul.

#Turkey #GoTurkey #GastroHunt

Go Turkey - Home of ANATOLIAN CIVILIZATIONS
00:02:29
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/DQ8Spg

Very few places in the world could give you a chronological understanding of mankind’s mind-boggling progress. And Anatolian Civilizations Museum in Ankara is one of them. Arranged as a chronological spiral, this former Museum of the Year will take you on a journey from 900 thousand years ago, to present time. Discover #Turkey #HomeOf #AnatolianCivilizationsMuseum. Be our guest!!

Go Turkey - Fethiye: The Land of Lights
00:03:07
travel tiwi
10 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: goo.gl/Fhb6Sv

Find freedom, lose yourself in the blue, embrace nature, dance with the wind. Visit New Trend Fethiye, the land of lights.

http://www.yenitrendfethiye.com/en/

#Turkey #GoTurkey #Muğla #Fethiye

Go Turkey - Discover Gaziantep in 4K Timelapse
00:01:01
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Gaziantep is literally one oldest points of all human civilization, and you see the traces everywhere you look. Take in the ancient traditions still alive in this modern city as we zoom past it in 4k resolution!

Go Turkey - #GastroHunt Day 3: Gaziantep
00:01:32
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkish cuisine videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/oAjLmM

#GastroHunt team was at Gaziantep, discovering the ultimate gastro spots while taking a break in the ancient times at Zeugma Museum, Worlds largest mosaic museum.

#Turkey #Homeof #TurkishCuisine

Go Turkey - Discover Ankara in 4K  Timelapse!
00:00:55
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Ankara is the capital of Turkey and itself a historic, beautiful city. From its surrounding lakes to chill atmosphere, Ankara is just there waiting to be discovered. See it all in 4k resolution in this beautiful timelapse video!

#Turkey #GoTurkey #Ankara

Go Turkey - Discover Eskişehir in 4K Timelapse!
00:00:53
travel tiwi
9 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Eskişehir’s canals and stunning bridges only make for the backdrop of one heck of a city. Check it out in all its glory!

#Turkey #GoTurkey #Eskişehir

Go Turkey - IGA İstanbul New Airport
00:01:00
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Istanbul’s new airport is state-of-the-art, meaning 21 st century waste facilities and recycling, for the most efficient and environmentally airport in the world – big, bigger the best!

Go Turkey -#GastroHunt Day 5: Istanbul
00:01:25
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more Turkish cuisine videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/oAjLmM

Join us at the last stop of #GastroHunt, where two continents meet: Istanbul
On their 5th day, #GastroHunt team tried #simit, a local kind of #bagel with sesame seeds that you can find on almost every street corner in Turkey, visited the glorious Hagia Sophia and Blue Mosque and collected lots of good memories!

#Turkey #Homeof #Istanbul

Turkey.Home - Cappadocia: Fairy Chimneys Beyond Dreams
00:01:39
travel tiwi
14 Views · 2 years ago

Watch more CAPPADOCIA videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/pjo2hm

Check out the incredible Fairy Chimneys of Cappadocia from up close, from afar, from up high and down low in this amazing video on the wonder of this magical land!
#Turkey #GoTurkey#Cappadocia

Go Turkey - Discover İzmir in 4K Timelapse
00:00:52
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

From the iconic Izmir Clock Tower to the breathtaking shoreline and world-class beaches, Izmir's got a touch of something for everyone! See it all in 4k in this amazing timelapse video!

#Turkey #GoTurkey #İzmir

Go Turkey - Turkey’s Hidden Treasure: Diyarbakır
00:03:08
travel tiwi
13 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Come visit a stunning city on the banks of the Tigris River. A city so rich in history that you can’t wander around without coming across relics from the previous civilizations. Which explains the numerous UNESCO World Heritage Sites in Diyarbakır! #Turkey #GoTurkey #HiddenTreasures

Go Turkey - Home of RUMI
00:02:03
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: goo.gl/ZsJZU7

His importance transcends national, religious, and ethnic borders. His poems are recited in churches, synagogues, and Zen monasteries. He is one of the greatest guides to spiritual growth. The journey of Rumi's life spreads across 4,000 kilometers. But it is in Konya, Turkey that he lived the last 45 years of his life, built the philosophy of Sufism, and went to his last resting place. Discover #Turkey #HomeOf #Rumi. Be our guest!

Go Turkey - 10 Facts About Istanbul That Will Surprise You!
00:01:43
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more Istanbul videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/N953EN

Get to know Istanbul like you never thought was possible, with a video showing you the stunning sights from Istanbul, with facts you never thought even possible! Video courtesy Matador Network.

#Turkey #GoTurkey #Surprises

Go Turkey - Discover Trabzon in 4K Timelapse!
00:00:56
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Explore one of the most incredible cities of the Black Sea and get ready to book a trip!

#Turkey #GoTurkey
#Trabzon

Go Turkey - Home of #Sanliurfa
00:01:40
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/tXK5SpDiscover an incredible landscape and a timeless city! Imagine a city that offers you great experiences with its unique cultural heritage, including delicious food and traditional music.#Turkey #GoTurkey #Sanliurfa

Go Turkey - Discover İstanbul in 4K Timelapse!
00:00:55
travel tiwi
10 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Take a quick stroll around the gorgeous sights of Istanbul with this short video and get ready to book your ticket!

#Turkey #GoTurkey
#Istanbul

Go Turkey - Home of ZEUGMA
00:02:14
travel tiwi
9 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Zeugma… The ancient city, which used to bridge Western and Eastern civilizations. This rich metropolis was cosmopolitan ahead of its time, a cultural mosaic so to speak. The wealthiest people of Zeugma used to decorate their villas with amazing mosaics, which served as photographs then. Today, those irreplaceable art pieces are displayed at the biggest mosaic museum in the world, allowing the world to catch a glimpse of antique life. Discover #Turkey #HomeOf #Zeugma. Be our guest!

Go Turkey - The Majestic City of Izmir
00:02:15
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

One video detailing everything that makes Izmir so special. Watch the history, the cuisine, the people, the friendliness, and the lifestyle of this amazing waterfront city.

Go Turkey - Istanbul From A Bird's Eye
00:02:19
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Watch this gorgeous city as if you were a seagull...

📷 Burak Doğan (_brkdogan / IG)

#Turkey #GoTurkey #Istanbul

Go Turkey - The UNESCO World Heritage Sites in Turkey
00:02:28
travel tiwi
9 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Do you know how many sites from Turkey have been listed on the UNESCO World Heritage List? Discover the amazing history of these ancient lands and see some of the most breathtaking relics in the world! #Turkey #GoTurkey #AnatolianHeritage

Go Turkey - Home of IZNIK HAGIA SOPHIA
00:02:01
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Iznik… The ancient city in which the role and the structure of the Christian Church were agreed upon. In the middle of this charming town lies a small pilgrimage site, visited by thousands every year: Hagia Sophia. You may not be aware of this building’s importance. But it too, played a key role for Christianity. Would you like to learn more? Discover #Turkey #HomeOf #IznikHagiaSophia. Be our guest!

Go Turkey - Home of BURSA
00:02:43
travel tiwi
9 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Bursa, the historic town where the Ottoman Empire was born… Decorated with numerous mosques, hans, hamams and tombs, the enchanting inner-city is itself a UNESCO World Heritage Site. Whether you’re a history buff, a gourmand, a winter sports fan, or a spa-lover, you will leave Bursa with cherished memories. #Turkey #HomeOf #Bursa. Be our guest!

Turkish Therapy
00:30:00
travel tiwi
54 Views · 2 years ago

Today, relax and reduce your stress with #TurkishTherapy 💙30 minutes of exposure to the color blue helps in reducing stress & anxiety. We gathered the best soul-soothing blue places of Turkey with a special relaxing music by MERCAN DEDE (tuned in 432 HZ). Yes, it’s possible; in only 30 minutes, you and your loved ones will be stress-free. Let’s tag them under this post 😉 #TogetherToday #mercandede #432hz

Go Turkey - Turkish Poetry
00:03:39
travel tiwi
5 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Art is a universal language and it’s used not only to express feelings but to reflect the artist, the culture and the history the artist belongs to. The ancient lands of Turkey have a deep rooted historical heritage that has seen the interaction of countless different cultures so it’s no wonder Turkish art is so incredibly rich. Turkey's lands themselves are like poetry, taking a permanent space in your memories with its beauty and charm. Listen to Turkey's tradition of poetry as it still thrives today more than ever! These verses are adaptations from the works of Turkey's most famous poets.

#Turkey #GoTurkey #Poetry

Go Turkey - Göbeklitepe: Zero Point in Time
00:01:07
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Mysteries of Gobeklitepe

A marvel that tells us the secrets of early humans. About 7,000 years before the Giza Pyramids, 6,000 years before Stonehenge… Göbeklitepe was the birthplace of an ancient civilization of faith and mystery, as you’ll see in this stunning video courtesy of the Turkish Ministry of Culture and Tourism.

#Turkey #GoTurkey #Gobeklitepe

Go Turkey - Home of NEMRUT
00:02:02
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Wake up a couple of hours before sunset, climb up a mountain under the moonlight, arrive just in time to watch what will probably be the most amazing sunrise of your life! As the sun rises the amazing giant sculptures of Gods begin their eternal watch. Talk about a spiritual experience! Discover #Turkey #HomeOf #Nemrut.

Go Turkey - Home of TURKISH DELIGHT
00:02:19
travel tiwi
15 Views · 2 years ago

Watch more Turkish cuisine videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/krHThC

Lokum literally means “the soother of the throat” in old Turkish. Invented during the 18th Century in Istanbul, it did not take long for this sweet creation to become the darling of the Ottomans as well as Europeans. Rose, mint, fig, or mastic… What’s your favorite? Discover
#Turkey #HomeOf #TurkishDelight. Be our guest!

Ramadan Mubarak
00:01:01
travel tiwi
12 Views · 2 years ago

Music by Mercan Dede #TogetherToday

Go Turkey - Home of VIRGIN MARY
00:02:07
travel tiwi
10 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

On the slopes of the idyllic Mount Nightingale lies a tiny cottage. It is believed that after the Resurrection of Christ, St. John brought the Virgin Mary to Ephesus. This sacred cabin is where she lived her last days. Whatever your belief may be, visit the House of the Virgin Mary and experience its peaceful, reflective, and spiritual atmosphere. Discover #Turkey #HomeOf #VirginMary. Be our guest!

Turkish Therapy
00:01:00
travel tiwi
30 Views · 2 years ago

Today, relax and reduce your stress with #TurkishTherapy 💙30 minutes of exposure to the color blue helps in reducing stress & anxiety. We gathered the best soul-soothing blue places of Turkey with a special relaxing music by MERCAN DEDE (tuned in 432 HZ). Yes, it’s possible; in only 30 minutes, you and your loved ones will be stress-free. Let’s tag them under this post 😉 #TogetherToday #mercandede #432hz

Go Turkey - Home of PAMUKKALE
00:02:10
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Every year thousands visit Pamukkale, the UNESCO-recognized thermal spring of Turkey, to search for a cure. The mineral-rich waters heal the body, while the idyllic vistas restore the soul. White infinity-ponds, clear blue water, the magnificent ruins of the antique city Hierapolis, all surrounded by the Mediterranean flora... Could this be heaven on earth? Discover #Turkey #HomeOf #Pamukkale. Be our guest!

Feel the meaning of Turquoise in Turkey!
00:02:39
travel tiwi
12 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/tXK5Sp

Let the stunning turquoise coasts sweep you off your feet and cast into the air by a journey through the exact meaning of “Turquoise.” To witness how endless it is in this magical country check it out in this video produced in collaboration with Turkish Airlines.

Go Turkey - The Beauty of Cappadocia
00:01:36
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Fairy chimneys are literally fairy. #Cappadocia, somewhere magical.

Discover Turkey through the eyes of Nick & Hannah from their travel blog: https://saltinourhair.com/

#Turkey #GoTurkey #Cappadocia

Go Turkey of SAINT NICHOLAS
00:02:03
travel tiwi
9 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Once upon a time in Turkey, there lived a bishop named St. Nicholas. He was a very generous man. The Saint had a reputation for secret gift-giving, especially to children and people in need. After he died, his habit of secret gift giving became a tradition of humanity. We also know him as Santa! Now that you know where to find him, will you pay Santa a visit? Discover #Turkey #GoTurkey #SaintNicholas. Be our guest!

Go Turkey - Home of TURKISH CUISINE
00:02:26
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkish cuisine videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/krHThC

Sitting at a historical crossroad, Turkey became a melting pot of cultures, and… culinary traditions! For centuries, Turkish culinary masters fused, and relentlessly refined eastern and western recipes, creating one of the richest cuisines in the world. Embark on a gastronomic journey in the land of two continents and discover one of the top cuisines in the world. Discover
#Turkey #HomeOf #TurkishCuisine. Be our guest!

Go Turkey of SAINT NICHOLAS
00:02:03
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Once upon a time in Turkey, there lived a bishop named St. Nicholas. He was a very generous man. The Saint had a reputation for secret gift-giving, especially to children and people in need. After he died, his habit of secret gift giving became a tradition of humanity. We also know him as Santa! Now that you know where to find him, will you pay Santa a visit? Discover #Turkey #HomeOf #SaintNicholas. Be our guest!

Go Turkey - Home of TURKISH COFFEE
00:02:25
travel tiwi
4 Views · 2 years ago

Watch more Turkish cuisine videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Turkish Coffee… Dark, flavorful, and aromatic. Confirmed by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity, coffee means much more than a drink for Turks. It symbolizes hospitality, friendship, and refinement. Learn how to prepare Turkish Coffee, and read what’s in store for your future. Discover
#Turkey #HomeOf #TurkishCoffee. Be our guest!

Go Turkey - Home of IZNIK CINI
00:02:16
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/DQ8Spg

Visit any palace or religious building in Turkey and you will see the breathtaking Iznik decorations, the lost art of Ottoman pottery making... Learn more about secret techniques, exquisite ornamentations, and some of the most expensive potteries in the world. Discover #Turkey #HomeOf #IznikCini. Be our guest!

Go Turkey - Home of BELEK GOLF RIVIERA
00:02:04
travel tiwi
19 Views · 2 years ago

Watch more adventure videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/xNa248

Imagine snow-capped mountains on your right, the endless Mediterranean Sea on your left and pine scent hanging in the fresh air. Choose one of 20 gorgeous golf courses dotted around the forest, stay at an all-inclusive luxury hotel and enjoy the wonderful year-round sunshine! Welcome to the Belek Golf Riviera, one of the leading golf destinations in the world. Discover
#Turkey #HomeOf #BelekGolfRiviera.

Go Turkey - Home of NAZAR BEAD
00:02:27
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

It is still widely believed today that the evil eye bead protects people from bad energies and cruel spirits. Having said that, its production is almost a lost form of art. Luckily, a handful of artists living in a remote Turkish village still use ancient formulas to protect you and your loved ones! Discover #Turkey#HomeOf #NazarBead

Go Turkey - Home of ALACATI
00:02:16
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Watch more adventure videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/xNa248

330! That’s the annual average of windy days at Alacati beach. That plus shallow waters and plenty of sunshine makes Alacati a popular destination among windsurfers. But this charming Aegean town is more than a windsurfers’ paradise! Its a treat for your eyes and soul with its beautiful architecture, historic streets, heavenly cuisine and a buzzing nightlife!

Discover #Turkey #HomeOf #Alacati.

Go Turkey - Home of TROY
00:02:06
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

According to the myth, the ancient city of Troy was besieged for 10 years without success. Finally, the city was captured by the warriors hiding in a huge wooden horse. Visit this UNESCO’s World Heritage site, wander through the ruins of the city that was rebuilt 9 times, and see the wooden horse! Discover #Turkey #HomeOf #Troy. Be our guest!

Go Turkey - Home of BAKLAVA
00:02:01
travel tiwi
11 Views · 2 years ago

Watch more Turkish cuisine videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

If you have a sweet tooth, then you are going to love Turkey! While the Turkish pastry tradition is indescribably vast, baklava stands out as the favorite dessert of the Turks. The most mouthwatering baklava comes from the city of Gaziantep. To learn more about the art of baklava making, one must visit the capital of baklava and see a master in action. Discover
#Turkey #HomeOf #Baklava. Be our guest!

Go Turkey - Home of EPHESUS
00:02:21
travel tiwi
9 Views · 2 years ago

Watch more UNESCO videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Have you ever wondered how would the daily life be 2,000 years ago? You can feel the echoes of the past the moment you step into Ephesus, the stunningly preserved ancient metropolis. See the imposing façade of the Celsus Library, local pharmacies, stock exchange, public bathrooms, along with the largest ancient amphitheatre in the world. Enjoy the magnificence of history coming alive.

Discover #Turkey #HomeOf #Ephesus. Be our guest!

Go Turkey - Istanbul Timelapse – A week in Turkey
00:02:13
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Istanbul videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/N953EN

Istanbul in 2 minutes!

Whether it’s centuries of history you want to stroll through or centuries of culture, Istanbul has you covered. Check out this incredible time-lapse video courtesy of the Matador Network capturing the beauty and the depth of the world’s most amazing city!

#Turkey #GoTurkey #Istanbul

Go Turkey - Home of GRAND BAZAAR
00:02:24
travel tiwi
10 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/DQ8Spg

The historical Grand Bazaar has it all: 61 covered streets. 3,000 authentic shops. Hidden inns, labyrinth-like laneways. Alluring fragrances, colorful sights, and hypnotizing sounds. No wonder it is one of the most popular shopping areas in the world.
Discover #Turkey #HomeOf #GrandBazaar. Be our guest!

Go Turkey  - 26th International Aspendos Opera & Ballet Festival
00:02:52
travel tiwi
14 Views · 2 years ago

Good news opera lovers and ballet enthusiasts. Dates for the awaited 26th International Aspendos Opera & Ballet Festival are finally here. Mark your calendars to September 1st-18th.

Go Turkey - Home of BREAKFAST
00:02:08
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Watch more Turkish cuisine videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/krHThC

As the saying goes “one must eat breakfast like a king.” Here in Turkey, we take this suggestion to heart. Turkish breakfast is more than a meal, it is a celebration of life! Freshly squeezed juices, meze-sized dishes, a wide selection of cheeses and olives, fresh vegetables, cold cuts, pastries, omelets, delicious Turkish tea and more… You haven’t had breakfast until you've had a breakfast experience in Turkey! Discover #Turkey, #GoTurkey #TurkishBreakfast. Be our guest!

Go Turkey - Black Sea Adventure in Turkey
00:02:28
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more adventure videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/xNa248

Calling all adventure lovers! Whether hiking through the Kaçkar Mountains, biking over the stunning vistas of the Ayder Plateau, rafting through Çoruh River or visiting the fascinating history of Zilkale, the Black Sea offers endless opportunities for you to conquer nature amidst the mystery and beauty of this magical region.

#Turkey #GoTurkey #Adventure

Turkey's Black Sea Mountains - From the Air
00:02:43
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Black Sea videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/nEKYuH

See the stunning mountain ranges of the Black Sea region of Turkey like you’ve never seen before – from the air! Matador’s filmmakers produced an amazing video of vistas over the Kaçkar Mountains, from the dizzying heights of Zilkale and Ayder Plateau down to the lush greenery of Çoruh Valley and Uzungöl! Check it out for yourself in Turkey's Black Sea Mountains - From the Air! #BlackSeaHunt #Turkey #GoTurkey #BlackSeaMountains

Go Turkey - Home of TWO CONTINENTS
00:02:02
travel tiwi
5 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/DQ8Spg

Istanbul, the city of two continents… This metropolis of exquisite beauty, complexity and felicity offers you many experiences. But arguably none of them is more memorable than crossing the Bosphorus. Whether you run the Eurasia Marathon, swim from one continent to the other or take a ferry as part of your daily commute you will be mesmerized by the breathtaking panorama of Istanbul. Discover #Turkey #HomeOf #TwoContinents. Be our guest!

Go Turkey - Home of TURQUOISE
00:02:04
travel tiwi
9 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/DQ8Spg

Turquoise, the precious stone that was originally imported from Turkey. It is also the name of one of the best coastlines in the world. Running along Turkey’s west and south seashore, the Turquoise coast offers you pristine waters, bucolic nature, spectacular capes, coves, peninsulas, islands, and more importantly, unforgettable memories that you will cherish forever. Discover #Turkey #HomeOf #Turquoise. Be our guest!

Go Turkey - Discover Cappadocia
00:06:16
travel tiwi
10 Views · 2 years ago

Watch more CAPPADOCIA videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/pjo2hm

In Cappadocia, when you watch the sun rise over the world’s most incredible geological formations... Or wander through centuries of hidden cities... Or see traditional art made before your very eyes... Or devour the local delicacies... You’re discovering yourself just as much as you are discovering this magical land. #Turkey #GoTurkey #Cappadocia

Go Turkey - Istanbul from the Air
00:03:27
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

⁣When a city has as many stunning sights as Istanbul, it’s best to get a good birds-eye view of the whole city before zooming in for a closer look! Matador Network’s “Istanbul from the air” does just that, showing you the city’s historic peninsula and downtown before crossing the bridge between two continents to give stunning views over Europe and Asia! Take a look yourself, and enjoy!
Music: "Istanbul” by Mercan Dede, from the album “800" #Turkey #GoTurkey #Istanbul

The story of “Istanbul from the Air”, from the words of Creative Director of Matador Network, Scott Sporleder:
"Napoleon Bonaparte once said, “If the Earth were a single state, Istanbul would be its capital.” And I wholeheartedly agree. There are few cities on this globe that possess truly remarkable skylines, and Istanbul is one of them. It’s been a crossroads of humanity for centuries, and it holds a mystique you can’t really describe unless you’ve been there.

When a city has as many stunning sights as Istanbul, it’s best to get a good birds-eye view of the whole city before zooming in for a closer look! Matador Network’s “Istanbul from the air” does just that, showing you the city’s historic peninsula and downtown before crossing the bridge between two continents to give stunning views over Europe and Asia! Take a look yourself, and enjoy!
Music: "Istanbul” by Mercan Dede, from the album “800" #Turkey #Homeof #Istanbul

The story of “Istanbul from the Air”, from the words of Creative Director of Matador Network, Scott Sporleder:
"Napoleon Bonaparte once said, “If the Earth were a single state, Istanbul would be its capital.” And I wholeheartedly agree. There are few cities on this globe that possess truly remarkable skylines, and Istanbul is one of them. It’s been a crossroads of humanity for centuries, and it holds a mystique you can’t really describe unless you’ve been there.

But its beauty isn’t often seen from the eyes of some of its oldest inhabitants: the birds. Spectacular as it is from ground and at sea level, Istanbul is amazing from the air. Shooting with both cameras on the ground as well as drones in the air (which Matador received exclusive permission to film with), we shot the minarets, the mosques, the bridges, the boats, the bazaars, the streets, the straits, and the sights of the world’s capital. Check it out and tell me you don’t think Istanbul is for the birds — and here, that’s not an insult
The story of “Istanbul from the Air”, from the words of Creative Director of Matador Network, Scott Sporleder:
"Napoleon Bonaparte once said, “If the Earth were a single state, Istanbul would be its capital.” And I wholeheartedly agree. There are few cities on this globe that possess truly remarkable skylines, and Istanbul is one of them. It’s been a crossroads of humanity for centuries, and it holds a mystique you can’t really describe unless you’ve been there.

Go Turkey - Home of CAPPADOCIA
00:02:49
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Watch more CAPPADOCIA videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/VmByxq

Spend a night in an elegantly renovated cave condo, explore the ancient underground cities where thousands of people once lived, take a sunrise balloon ride over the fairy chimneys. Prepare to be enchanted by the marvellous blend of cultural history and natural wonder. #Turkey #HomeOf #Cappadocia. Be our guest!

Go Turkey - Home of ANTALYA
00:02:10
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/DQ8Spg

With its palm trees, year-long warm climate and roughly 200 Blue Flag-certified beaches, Antalya is one of the most popular tourism destinations in the world. But there is much more to Antalya than sea, sun and beach. Whether you are a history buff or an avid golfer, Antalya will offer you a peerless experience. Discover #Turkey #HomeOf #Antalya. Be our guest!

Go Turkey - Life in Istanbul
00:02:04
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more Istanbul videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/N953EN

Let go of yourself in Istanbul. Enjoy being in one of the most vibrant cities in the world, witness moments filled with surprises and see something new every time you turn your head.
#Turkey #Homeof #Istanbul

Go Turkey - Turkey: Home Of GALLIPOLI
00:02:31
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Gallipoli… The land of tragic death and epic birth. On the one hand, the tombs of thousands of Johnnies and Mehmets. On the other, the miraculous womb, from which three independent states, mutual admiration and eternal friendship emerged. Take a look at our video in 2015, the 100th anniversary of the famous battle, when we remembered the heroes on both sides.
Discover #Turkey #GoTurkey #Gallipoli.

Go Turkey - Turkish Poetry
00:01:01
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/gn2Kc3

Art is a universal language and it’s used not only to express feelings but to reflect the artist, the culture and the history the artist belongs to. The ancient lands of Turkey have a deep rooted historical heritage that has seen the interaction of countless different cultures so it’s no wonder Turkish art is so incredibly rich. Turkey's lands themselves are like poetry, taking a permanent space in your memories with its beauty and charm. Listen to Turkey's tradition of poetry as it still thrives today more than ever! These verses are adaptations from the works of Turkey's most famous poets.

#Turkey #GoTurkey #Poetry

Go Turkey - Home of EPHESUS
00:00:16
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Watch more videos of UNESCO Heritage Sites in Turkey on Go Turkey Channel https://goo.gl/PD8nt0

Fly to İzmir Airport and experience Ephesus.

Did you know that the 2000 year-old amphitheater of Ephesus still hosts concerts today? Come and become a part of something bigger, magical.
#Turkey #GoTurkey #Ephesus

Go Turkey of GRAND BAZAAR
00:00:16
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: https://goo.gl/wqRrCV

Did you know that there are more than three thousand shops at Grand Bazaar? Come and become a part of something bigger, magical… #Turkey #GoTurkey #GrandBazaar

Go Turkey - Turkish Delicacies
00:00:13
travel tiwi
8 Views · 2 years ago

Taste tells a unique story all by itself... Indulge yourself in the delicious stories Turkey offers.

Go Turkey - Time For More
00:00:31
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

Be bold. Redefine colors, sensations and adventures...

Go Turkey - Museums The Iftaree Pavilion
00:00:15
travel tiwi
9 Views · 2 years ago

One magical spot to take in the uninterrupted, complete glamor of İstanbul.

Go Turkey - Harem
00:00:15
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

You're invited to the residence of the sultans.

Go Turkey - The Orpheus Mosaic
00:00:11
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

The Orpheus Mosaic

Go Turkey - Turkish Meows
00:00:11
travel tiwi
14 Views · 2 years ago

Cats are Turkey’s beloved residents. Let them join the chat and tell their stories. #TurkishStories

Go Turkey - This is Maximum Istanbul!
00:00:54
travel tiwi
7 Views · 2 years ago

This is Istanbul to the Maximum.
From Daybreak to Nightfall,
Everyday is Maximum Istanbul!

Go Turkey - Home of TURQUOISE
00:00:16
travel tiwi
9 Views · 2 years ago

Fly to Turkey and experience turquoise.
Watch Turquoise Videos on Go Turkey Channel https://goo.gl/fHjQyl

Did you know the word Turquoise actually means Turkish?
Come and become a part of something bigger, magical...
#Turkey #GoTurkey #Turquoise

Go Turkey - Home of ANTALYA
00:00:16
travel tiwi
6 Views · 2 years ago

Watch more Turkey videos on Go Turkey channel: goo.gl/Fhb6Sv
Fly to Antalya and experience marvellous turquoise beaches.
Watch More Antalya Videos on Go Turkey Channel https://goo.gl/JKod07

Did you know that Antalya is one of the most popular tourist destinations in the world!?
Come and become a part of something bigger, magical…
#Turkey #GoTurkey #Antalya

Go Turkey -  The Gypsy Girl
00:00:11
travel tiwi
9 Views · 2 years ago

A history lies within her eyes. The Gypsy Girl is waiting for you.

Go Turkey - 2019 Year of Göbeklitepe
00:00:51
travel tiwi
10 Views · 2 years ago

Discover the world's first ever temple complex, a place that changes our understanding of early society. Discover Göbeklitepe in all its glory.